Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja
28. listopada, 2022

Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja – I dio

Građevinske usluge i obračun PDV-a

Problematika obračuna PDV-a na građevinske usluge vrlo je česta u poslovnoj svakodnevici. Zanimljiva je svima, kako izvođačima tih radova, tako i primateljima tih usluga. Naime, skoro svaki poduzetnik se susreće sa radovima tekućeg održavanja objekta u kojem obavlja poslovanje ili se odvaži na investiciju u vidu gradnje ili uređenja poslovnog prostora.

Građevinske usluge i uvođenje tuzemnog prijenosa porezne obveze 2013-te godine unijeli su toliko upitnika, zabluda i pogrešnih primjena u praksi, da je tema vodeća po broju mišljenja na stranicama porezne uprave. Djelomično je tome tako, jer građevinske usluge uređuje prije svega Zakon o građenju i građevinska struka, a ne porezna struka, pa je svakako potrebna suradnja te dvije struke i iskustvo u poreznoj praksi kako bi svima sve bilo jasno.

Tuzemni prijenos porezne obveze je definiran člankom 75. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/2013 i 148/2013), te je propisano da se tuzemni prijenos porezne obveze obavlja kada jedan porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a drugom takvom obvezniku obavi građevinske usluge. Drugim riječima, PDV se ne zaračunava na fakturama za građevinske usluge u B2B odnosu, ali se takva faktura evidentira u obračunu PDV-a, kako kod oba poduzetnika, tako i u Poreznoj upravi. Na građevinske usluge primjenjuju se odredbe Zakona o PDV-u. Zato se prijenos porezne obveze ne može poistovjetiti sa oslobođenjem od PDV-a.

Treba istaknuti, da u takvim slučajevima prijenos porezne obveze nije opcija, već ga je obvezno primijeniti. Iz tog razloga, da bi isporučitelj i stjecatelj znali da li treba primijeniti prijenos porezne obveze potrebno je sa sigurnošću utvrditi da li se takva usluga smatra građevinskom u smislu članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u.

Građevinskim uslugama smatraju se usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.

Što se smatra građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u, a što ne, navedeno je u Pravilniku o PDV-u i to člankom 152. – Dodatkom II. A najznačajniji dokument vezan za pojašnjenja na koje se građevinske usluge prenosi porezna obveza jest Uputa za primjenu prijenosa poreze obveze prilikom obavljanja građevinskih usluga, mišljenje porezne uprave, objavljena sa datumom 29. rujna 2014.

Da bi mogli ispravno odrediti da li na radove objavljene na navedenim građevinskim objektima treba primijeniti prijenos porezne obveze potrebno je utvrditi da li se radovi obavljaju u okviru građenja, rekonstrukcije ili održavanja.

Propisi kojima se uređuje područje gradnje definiraju građenje kao izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni radovi te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina.

Građenje i prethodni pripremni radovi

Prethodni i pripremni radovi također se smatraju građevinskim radovima te se prilikom njihovog izvođenja primjenjuje prijenos porezne obveze. Takvi radovi obuhvaćaju: osposobljavanje gradilišta za građenje, raščišćavanje i planiranje terena, rušenje postojećih objekata, premještanje postojeće infrastrukture, opremanje i uređenje građevinskog zemljišta, građenje privremenih građevina, osvjetljenje gradilišta, uređenje gradilišnih cesta, ograđivanje gradilišta, radovi kojima se osigurava sigurnost susjednih objekata, odnosno sigurnost i stabilnost terena i ostali slični radovi.

Rekonstrukcija građevinskog objekta

Rekonstrukcija građevinskog objekta podrazumijeva izvođenje građevinskih radova kojima se bitno poboljšava kakvoća, funkcija, kapacitet i trajanje postojeće građevine.

Poboljšanju građevina pripadaju i radovi kojima se potpuno zamjenjuju primjerice dotrajale električne ili vodovodne instalacije, kao i uvođenje plinskih instalacija, centralnog grijanja, klimatizacijskog sustava i slično u postojeće građevine. Rekonstrukcija također podrazumijeva izvedbu radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove. Izvođenjem rekonstrukcije također se mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, što znači da je za izvođenje radova rekonstrukcije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Rekonstrukcija također podrazumijeva izvedbu radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove. Izvođenjem rekonstrukcije također se mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, što znači da je za izvođenje radova rekonstrukcije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Održavanje građevinskog objekta

Održavanje građevinskog objekta podrazumijeva izvođenje građevinskih radova kojima se sprječava oštećenje i propadanje građevinskog objekta. U pravilu uključuje popravke i zamjene dotrajalih dijelova na postojećoj građevini (zamjena oštećenih dijelova krovišta, električnih i drugih vodova, obnova fasada, bojenje zidova, prozora i vrata, popravak oštećenja na cestama, presvlačenje novim slojem asfalta, popravci i zamjene dotrajalih dijelova vanjske kanalizacije, vodovoda i slično). Takvim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, te za obavljanje tih radova nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Nije važno ima li porezni obveznik sklopljen ugovor o održavanju ili nema, te da li se radi o redovnom ili izvanrednom održavanju, već je za određivanje da li je neka usluga obuhvaćena člankom 75. stavkom 3. točkom a) Zakona presudno obavljaju li mu se radovi iz Dodatka II. Pravilnika, odnosno pojedine usluge iz članka 152. stavka 1. Pravilnika ili ne . Na primjer, bojanje zidova, popravak stolarije ili sanacija krovišta podrazumijeva održavanje građevinskog objekta, te se prilikom njihovog izvođenja primjenjuje prijenos porezne obveze. Prijenos porezne obveze primjenjuje se prilikom zamjene prozorskog stakla. Na uslugu vađenja, popravka, te ponovne ugradnje bilo vanjske, bilo unutarnje stolarije primjenjuje se prijenos porezne obveze.

U skladu sa navedenim, građevinski radovi kod kojih se obavlja prijenos porezne obveze neovisno o tome izvode li se prilikom izgradnje rekonstrukcije ili održavanja građevinskog objekta mogu biti: zidarski radovi, izolaterski radovi, radovi pjeskarenja, tesarski radovi, krovopokrivački radovi, soboslikarski i ličilački radovi, stolarski i bravarski radovi, staklarski radovi, limarski radovi, parketarski radovi, podopolagački radovi, radovi oblaganja, završna obrada podova, štukatura i gipsarski radovi.

Prijenos porezne obveze primjenjuje i na prateće radove nužne za izvođenje gore navedenih radova kao što su primjerice priprema prostora za rad, postavljanje skela, zaštita namještaja od oštećenja, čišćenje prostora po završetku radova, ali ne i dovoz i odvoz radnika, materijala, alata i slično. Dakle, ako su navedeni građevinski radovi i njihovi prateći radovi vezani za ugradnju uređaja i opreme, porezni tretman ovisi o tome kakav je porezni tretman same ugradnje uređaja i opreme.