27. svibnja, 2020

Novi rokovi za predaju GFI za 2019. godinu

Prema Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 42/20) i novom Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije (Nar. nov., br. 43/20), poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini dužni su GFI i drugu propisanu dokumentaciju za 2019. godinu dostaviti u Financijsku agenciju i Registar godišnjih financijskih izvještaja u slijedećim rokovima:

  1. Financijski podaci za statističke i druge potrebe (bilance, računa dobiti i gubitka) trebaju se dostaviti u Finu do 30.6.2020. godine.
  2. Godišnji financijski izvještaji, sa godišnjim izvješćem (veliki i srednji), revizorskim izvješćem (obveznici), odlukom o utvrđivanju GFI i odlukom o podjeli dobiti/pokriću gubitka, trebaju se dostaviti u Finu do 31.8.2020. godine.
  3. Poduzetnik koji tijekom 2019. poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je dostaviti Fini Izjavu o neaktivnosti za 2019. godinu do 30.6.2020. godine.
  4. Matično društvo dužno je obvezu konsolidacije za 2019. prijaviti Registru godišnjih financijskih izvještaja najkasnije do 30.6.2020. godine.
  5. Matično društvo dužno je godišnje konsolidirane financijske izvještaje sa konsolidiranim godišnjim izvješćem i revizorskim izvješćem dostaviti u Finu do 31.10.2020. godine.
  6. Rok za objavu zasebnog nefinancijskog izvješća za 2019. godinu na mrežnoj stranici je do 31.8.2020. Isti rok propisan je i za matično društvo koje izrađuje zasebno konsolidirano nefinancijsko izvješće.
  7. Podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici dužne su dostaviti u Finu računovodstvene dokumente do 31.8.2020. godine, u skladu sa pravom države članice.

S napomenom da poduzetnici kojima poslovna godina nije jednaka kalendarskoj godini, dužni su se pridržavati rokova navedenih u točkama 1., 3. i 4., a rokove prema točkama 2., 5., 6., i 7. trebaju preračunati u ovisnosti o razdoblju svoje poslovne godine.

 

Izvori: