7. prosinca, 2020

NOVI NEOPOREZIVI PRIMICI ZAŠTIĆENI OD OVRHE  

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona prošireni su neoporezivi primici zaštićeni od ovrhe. Novim promjenama od ovrha su izuzeti:

  1. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, prigodne nagrade (božićnica, regres i sl.), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
  2. sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore,
  3. novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom,
  4. dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
  5. pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
  6. naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze,
  7. sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na temelju važećih propisa isplaćuje sindikat,
  8. sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava, sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ako su isplaćena na poseban račun za tu namjenu, vode se odvojeno od sredstava te osobe i izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s obavljanjem djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava,
  9. nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima,
  10. sportske stipendije za sportaše s invaliditetom,«.

 

 

Popis primanja I naknada koje su izuzete od ovrhe su propisane člankom 172. Ovršnog zakona. Ove dopune Zakona stupile su na snagu 28.11.2020. godine.