24. lipnja, 2020

Nove izmjene i dopune kriterija u Potpori za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID – 19 za lipanj

18. lipnja 2020. HZZ je objavio novu dopunu kriterija i time ujedno proširio djelatnosti za koje se mogu koristiti potpore od strane države za mjesec lipanj pod osnovnim uvjetom da ste mikro poduzetnik u Republici Hrvatskoj čije je poslovanje značajno otežala aktualna situacija s COVID-19.

Dakle, rok za predaju zahtjeva ostaje 30. lipnja 2020. godine, iznos subvencije je 4.000,00 kuna po zaposleniku, a isplate će se vršiti do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec. Glavni kriterij je da pripadate u skupinu mikro poduzetnika s manje od 10 zaposlenika i imate mogućnost podnijeti zahtjev i koristiti mjere ukoliko obavljate djelatnosti iz sektora navedenih u nastavku.

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 radnika (mikro poduzetnici) iz sektora:
  • Prerađivačka industrija:

11.02  Proizvodnja vina od grožđa

11.03  Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

11.05  Proizvodnja piva

13.9    Proizvodnja ostalog tekstila

15.1     Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna

16.29  Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

17.29  Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

20.53 Proizvodnja eteričnih ulja

23.4   Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike

23.7   Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

32.1   Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.4   Proizvodnja igara i igračaka

  • Trgovina:

47     Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 

Važno je napomenuti da se mjera ne odnosi na:

  • poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali
  • poslovne subjekte u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%  i na njihova trgovačka društva kćeri

Navedeno se primjenjuje od početka provedbe Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima COVID – 19 uz izuzeće poslodavaca iz Sektora I: djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, stavlja izuzeće tj. mogu se javiti tvrtke i sa više od 25% udjela države i JLRS-a.

 

Za sva dodatna pitanja i pomoć UNIJA vam stoji na raspolaganju.

e-mail: info.zg@unija.com