Uvođenje eura u Hrvatskoj
14. veljače, 2022

Neprekidnost pravnih instrumenata

Uvođenje eura ne daje pravo bilo kojoj ugovornoj strani na valjani jednostrani raskid ili otkaz ugovora, izmjenu pojedine odredbe ugovora, osim ako je između ugovornih strana drukčije izrijekom ugovoreno ili ako je ovim Zakonom ili posebnim propisom drukčije uređeno.

Ugovor i drugi pravni instrument koji je ugovoren u kuni s valutnom klauzulom u drugoj valuti koja nije euro, smatra se ugovorom koji je ugovoren u euru ili drugim pravnim instrumentom u euru s valutnom klauzulom u drugoj valuti.

Sukladno načelu neprekidnosti ugovora, postojeći ugovori s iznosima u kunama i dalje su važeći. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima, datumom uvođenja eura kao službene valute, smatrat će novčanim iskazima u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Isto se odnosi i na ugovore o radu, te iste neće biti potrebno mijenjati samo zbog uvođenja eura kao službene valute. Iznosi u Pravilnicima o radu, aneksima ugovora i sl. koji će se zbog potrebe mijenjati nakon uvođenja eura, moraju biti iskazani u eurima.

Za ugovore koji su sklopljeni s partnerima izvan eurozone predlaže se dodati klauzulu o euru kojom bi se, u slučaju trajanja ugovora i nakon službenog datuma uvođenja eura, sporazumno utvrdilo da će euro biti važeća valuta.