18. kolovoza, 2020

Što je neplaćeni dopust i kako ga ostvariti?

Neplaćeni dopust bez plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

Neplaćeni godišnji, odnosno dopust reguliran je odredbom čl. 87. Zakona o radu, koja propisuje da poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust.

Iz navedenog proizlazi da poslodavac može radniku, ali i ne mora, odobriti neplaćeni dopust, odnosno da odobrenje neplaćenog dopusta ovisi isključivo o volji poslodavca nakon što primi zahtjev radnika za odobrenjem neplaćenog dopusta s obzirom na to da poslodavac može odobriti neplaćeni dopust isključivo na zahtjev radnika. Bez suglasnosti radnika i poslodavca nema neplaćenog dopusta.

Drugim riječima, radnik za vrijeme ove varijante neplaćenog dopusta:

– ne ostvaruje pravo na plaću ili naknadu plaće niti

– pravo iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja

S obzirom na navedeno, razvidno je da poslodavac u skladu s odredbom čl. 87. st.2. ZR-a ima obvezu odjaviti radnika s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, odnosno staž osiguranja ne uračunava se u mirovinski staž.

Neplaćeni dopust uz plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

Člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o doprinosima (Nar. nov., br. 2/09-128/17) propisana je primjena najniže mjesečne osnovice, (3.321,96 kn za 2020.) sukladno članku 200. stavku 1. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08-115/16), za obračun doprinosa za razdoblje osiguranja u slučajevima kada poslodavac radniku ne isplati plaću za vrijeme u kojem radnik koristi neplaćeni dopust, sukladno propisima o radu, a za to vrijeme radni odnos nije prekinut. Sukladno navedenim propisima, poslodavac koji ne isplaćuje plaću za vrijeme kada radnik koristi neplaćeni dopust niti je došlo do prestanka ugovora o radu, može radniku obračunati doprinose za to razdoblje primjenom najniže mjesečne osnovice.

Ovdje treba voditi računa i o tome da radnik koji za vrijeme neplaćenog dopusta ne prima plaću (iako Poslodavac plaća doprinose).

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com