3. lipnja, 2020

Nacionalna naknada za starije osobe

Na sjednici Vlade održanoj 7. svibnja usvojen je prijedlog Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe, kojom će oko 20 tisuća ljudi, bez radnog staža dovoljnog za mirovinu ili nekih drugih primanja, dobiti naknadu od 800 kuna mjesečno.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Osoba mora ispuniti i sljedeće uvjete:

 1. ne smije biti korisnik mirovine prema propisima RH ili prema propisima druge države
 2. prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva ne smije prelaziti utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe
 3. ne smije biti korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
 4. ne smije biti korisnik usluge smještaja u ustanovi socijalne skrbi prema propisima o socijalnoj skrbi
 5. ne smije biti sklapatelj ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovora o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe prestaje i isplata se obustavlja u slučaju:

 1. kada se poveća prihod po članu kućanstva korisnika i/ili članova kućanstva koja utječe na ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, s danom nastale promjene
 2. odjave prebivališta na području RH, danom odjave
 3. kad je određen pritvor, istražni zatvor ili izdržavanje kazne duže od mjesec dana, danom nastupanja okolnosti
 4. smrti korisnika, s danom smrti
 5. smještaja korisnika u ustanovu socijalne skrbi prema propisima o socijalnoj skrbi, danom smještaja u ustanovu
 6. sklapanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovora o doživotnom uzdržavanju, danom potpisivanja ugovora

 

S obzirom na predložene kriterije, procijenjeno je da će nacionalnu naknadu za starije osobe ostvariti približno 19.700 osoba u 2021. godini te 21.550 osoba u 2022. godini.

To bi značilo da će uvođenje nacionalne naknade koštati 132 milijuna kuna u 2021. godini te 186 milijuna kuna u 2022. godini.

Usklađivat će se jednom godišnje, počevši od 1. siječnja 2022. nadalje prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, prema podacima Državnog zavoda za statistiku i to ako je stopa veća od nule. Iznos naknade će se usklađivati, ali još slabije nego što rastu mirovine, budući da se mirovine usklađuju prema povoljnijoj formuli.

Kao i mirovine, naknadu će isplaćivati HZMO, putem poslovnih banaka, u tekućem mjesecu za protekli mjesec. Sva sredstva koja se isplate nakon smrti korisnika pripadaju državnom proračunu Republike Hrvatske. Također, nacionalna naknada za starije osobe je osobno pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslijediti.

HZMO će također jednom godišnje provjeravati osobne podatke, ostvareni prihod te druge uvjete. Ako zbog nastalih promjena korisnik više ne ispunjava uvjete o kojima ovisi stjecanje nacionalne naknade – pravo se ukida s danom nastanka promjene.

 

Za sva dodatna pitanja i pomoć UNIJA vam stoji na raspolaganju.

e-mail: info.zg@unija.com