otvaranje poslovnog računa u Revolut Bank
19. travnja, 2023

Mišljenje PU u svezi otvaranja poslovnog računa u Revolut Bank UAB

Dana 1.6.2021. godine HNB izdalo odobrenje o proširenju pružanja usluga Revolut Bank UAB na području Republike Hrvatske, čime je odobrila i isplatu primitka na račun predmetne banke. Nastavno na izdano odobrenje HNB-a i mišljenja PU od 7.6.2022, 1. lipnja 2022. godine Revolut Bank UAB započinje s pružanjem depozita i ostalih povratnih sredstava, te pružanjem i platnih usluga točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj.

S obzirom da ne postoje zapreke za isplatom primitka na račune koji fizičke osobe imaju otvorene u toj banci, pravne osobe iskazuju interes za otvaranjem poslovnih računa u Revolut Bank UAB te je PU zaprimila pitanje može li poslovni račun otvoren u Revolut Bank UAB biti jedini račun paušalnog obrta. Sukladno činjenici da ne postoje zapreke prilikom vršenja transakcija preko računa otvorenih u Revolut Bank UAB, Porezna uprava je mišljenja da se poslovanje poreznih obveznika može odvijati samo preko računa Revolut Bank UAB.