11. svibnja, 2021

Korištenje službenog automobila u privatne svrhe

 Kada poslodavac odluči radniku dati prometno sredstvo u svrhu osobnih potreba odnosno za cjelodnevnu uporabu, o tome treba donijeti pisanu odluku. S obzirom da u odredbi čl. 22 .st. 3. t. 5.1 nije propisano kako ta odluka treba izgledati, navedeno je koje podatke treba sadržavati. Najvažnije stavke takve odluke su podaci kojem radniku se dodjeljuje uporaba automobila za privatne svrhe, koje vozilo – registarske oznake te s koje će se osnove utvrđivati plaća u naravi.

Vrijednost primitka u naravi utvrđuje se prema čl. 22. Pravilniku o porezu na dohodak (Nar.nov.,br. 10/17.-1/20. te ga je moguće utvrditi na tri načina.

Jedan od načina je 1% od nabavne vrijednost vozila uvećane za PDV. Što znači, ukoliko je cijena vozila 158.400,00 kn, PDV 39.600,00 te PPMV 2.000,00 kn, ukupni iznos od kojeg se utvrđuje plaća u naravi je 200.000,00 kn. U tom slučaju vrijednost primitka u naravi je 2.000,00 kn.

Iznos plaće u naravi, neovisno na koji način je utvrđen, uvećava se za doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Drugi način je ako je vozilo u operativnom lizingu ili dugotrajnom najmu, odnosno kada vozilo nije imovina poduzeća, tada se vrijednost primitka u naravi utvrđuje u visini 20% lizinške rate uvećane za PDV. Što znači da ukoliko je rata operativnog lizinga 2.500,00 kn, PDV 625,00 kn te PPMV 125,00, iznos od kojeg će se obračunavati 20% je  3.250,00 kn.

U nekim slučajevima postoji mogućnost da lizinška kuća redovnoj rati pridodaje i druge troškove kao što su održavanje vozila, tehnički pregled, registraciju vozila, auto-odgovornosti, kasko-osiguranje i sl., te ukoliko su korisnik lizinga i vlasnik vozila tako dogovorili, osnovica za utvrđivanje plaće u naravi bit će ukupno obračunati iznos.

Treći način utvrđivanja plaće u naravi je na temelju stvarnog korištenja vozila prema broju prijeđenih kilometara za privatne potrebe po vrijednosti 2,00 kn po kilometru.

U tom slučaju potrebno je voditi evidenciju o prijeđenim kilometrima prema kojima će se utvrditi primitak u naravi. Ono što je pritom važno je da evidencija treba sadržavati destinaciju na kojoj je vozilo bilo u uporabi, početno i završno stanje brojila te marku automobila kao i registarski broj. Neto primitak u naravi kao i kod ostalih načina obračuna plaće u naravi potrebno je preračunati u bruto iznos.

 

Izvor:

  1. https://www.rrif.hr/clanak-20278/
  2. https://www.teb.hr/novosti/2017/davanje-automobila-clanu-uprave-na-24-satno-koristenje/