15. ožujka, 2022

Kako različite prodajne kampanje utječu na bilancu

Osnovni cilj poslovanja pravnih i fizičkih osoba je ostvarivanje dobiti, odnosno ostvarivanje prihoda od prodaje usluga i roba kao preduvjet za pozitivno poslovanje i racionalno trošenje, tj. stvaranje troškova. Prije svega ćemo govoriti o prihodima od prodaje od čijeg stvaranja koriste svi u “lancu” – vlasnici tvrtki, banke i država. Znamo da ovisno o visini ostvarenog prihoda ovise i iznosi obveznih naknada koje tvrtke imaju prema državi, a koje se obračunavaju i isplaćuju u određenom postotku od ostvarenog prihoda.

Budući da imamo različite oblike organiziranja – pravne i fizičke osobe – iskazivanje i priznavanje prihoda je različito. Kod pravnih osoba (npr. d.o.o.) prihod se u većini slučajeva priznaje odmah po fakturiranju, odnosno po isporuci robe ili izvršene usluge. S druge strane, fizičkim osobama (razne vrste obrta) priznajemo prihod u trenutku naplate, tj. kada kupac uplati novac na račun obrta ili na blagajnu. Postoje i situacije kada pravna osoba ispostavlja račune kojima se priznaje prihod, ali naplata potraživanja nije u valuti plaćanja. To može dovesti do nelikvidnosti poduzeća, odnosno, tvrtka ostvaruje dobit, ali nema sredstava za isplatu dobiti.

U praksi često imamo sljedeće situacije:

  • Što učiniti ako kupac odbije račun, reklamira ga, ne prepoznaje ili odbije platiti?
  • Kada kupac zatraži i plati račun, a mi još nismo isporučili robu? To može biti i ako trenutno nemamo robu jer naš dobavljač kasni s isporukom.
  • Kada smo naručili, platili robu u prosincu, a usluga je izvršena sljedeće godine.
  • Ako je usluga obavljena u jednoj godini, a račun je ispostavljen početkom nove kalendarske godine.

Da bi se prihod od pružanja usluga priznao, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti
  • vjerojatno je da će poduzeće pritjecati ekonomske koristi
  • može se odrediti stupanj dovršenosti transakcije
  • troškovi koji su nastali ili će nastati u vezi s transakcijom mogu se pouzdano izmjeriti.

Primjer prihoda koji se ne priznaje odmah: Poduzeće je isporučilo proizvode sa ugovorenom ugradnjom, neto vrijednost 10.000,00 HRK. Vrijednost instalacije je 1.000,00 HRK. Roba je isporučena i ispostavljen je račun u iznosu od 12.500,00 HRK (sa PDV-om) dana 31.12.2021. Instalacija će biti dovršena početkom siječnja 2022.

U ovoj situaciji prilikom knjiženja nećemo priznati prihod po osnovu ugradnje u 2021. godini, iako je račun ispostavljen 31.12.2021. Ugovorom je definirano da će se montaža obaviti u siječnju 2022. godine, tako da ćemo prihod od montaže priznati kada bude obavljen, a u 2021. godini taj prihod knjižiti kao obvezu za unaprijed plaćene prihode. Prihodi od prodaje proizvoda mogu se priznati prilikom knjiženja izlaznog računa na dan 31.12.2021. jer je roba tada isporučena kupcu.

Nagrade kupcu nakon određenog razdoblja, primjerice na iznos prometa, također se moraju smatrati korekcijom prihoda u prvom razdoblju, odnosno u razdoblju kupnje/prodaje, a ne samo u konačnom obračunu. Također, ako imamo plaćanje za proizvode ili usluge koje nisu izvršene, ne možemo ih priznati kao prihod dok usluga nije izvršena ili roba isporučena. Imamo i situacije kada je usluga obavljena u jednom poreznom razdoblju, a račun je ispostavljen u sljedećem poreznom razdoblju i tada ga možemo priznati kao prihod od prodaje usluge u razdoblju u kojem je usluga izvršena.

Na kraju godine trebamo obratiti pozornost na situacije s ugovorima s kupcima gdje se različiti proizvodi ili usluge isporučuju u različitim razdobljima. Osoba koja je pružatelj usluge treba isto evidentirati kao posebnu obvezu. Za pravilno evidentiranje prihoda potreban je plan i stalna komunikacija između računovodstva i odjela prodaje koji vodi određene prodajne akcije kako bi se isporuke krajnjem kupcu uredno evidentirale u poslovnim knjigama.