8. svibnja, 2019

Kako podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj?

Državljanin treće zemlje u Hrvatskoj može raditi temeljem dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada samo kod poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.
Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se državljaninu treće zemlje odobrava privremeni boravak i rad u Hrvatskoj. Dozvolu izdaje nadležna policijska uprava ili postaja u obliku rješenja, na temelju godišnje kvote i izvan nje.

Po novome, od 15. travnja 2019. godine poslodavci mogu zahtjeve za izdavanje dozvole za boravak i rad unutar godišnje kvote podnositi i elektroničkom poštom na posebno oblikovane e-mail adrese svih policijskih uprava.

Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad unutar propisane kvote (Nar. nov., br. 116/18.) poslodavac upućuje s adrese elektronske pošte s kojom se uobičajeno koristi u pravnom prometu na adresu elektroničke pošte nadležne policijske uprave prema mjestu namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote odobrit će se državljaninu treće zemlje koji ispunjava uvjete za odobrenje privremenog boravka i uz zahtjev priloži:

  • ugovor o radu, pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru ili odgovarajući dokaz o radu
  • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti
  • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Hrvatskoj

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381