10. lipnja, 2019

Kako ishoditi OIB u Hrvatskoj?

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA ODREĐIVANJE I DODJELJIVANJE OIB-a (osobni identifikacijski broj):

STRANA FIZIČKA OSOBA

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
  2. Putovnica – original na uvid, a kopija se prilaže uz Zahtjev

Iznimno, ako strana fizička osoba ne posjeduje putovnicu uz Zahtjev mora priložiti:

  • europsku osobnu iskaznicu (državljani Europske unije) ili
  • identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu
STRANA PRAVNA OSOBA

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
  2. Akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača)

Kada Zahtjev u ime strane osobe (fizičke i pravne) podnosi opunomoćenik, uz prethodno navedenu dokumentaciju (preslike dokumenata) mora dostaviti i punomoć koja mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a te mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik budući je isti u Republici Hrvatskoj u službenoj upotrebi. Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Ukoliko je punomoć izdana na fizičku/pravnu osobu istu je potrebno ovjeriti.
Ukoliko je punomoć izdana na javnog bilježnika, odvjetnika, javnopravno tijelo, banku, nije potrebna ovjera punomoći.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381