29. kolovoza, 2019

Kako čuvati odnosno arhivirati e-račune?

Kako je stupila na snagu obveza slanja e-računa prema obveznicima javne nabave od 01.07.2019 godine otvaraju se nova pitanja kako odnosno na koji način iste arhivirati. Jedno od mnogih pitanja koja se postavljaju je da li ih treba ispisati i fizički arhivirati ili spremati u elektronsku arhivu?

U Zakonu o računovodstvu je navedeno da se knjigovodstvene isprave čuvaju kao originalni pisani dokument, u elektronskoj arhivi ili na nositelju koji može pohranjivati dokumente.

Isto tako prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, e-račun je račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u elektroničkom obliku, a omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu.

Čuvanje e-računa je propisano čl.20 Zakona o elektroničkoj ispravi i u svojim uputama nalaže da je svaka fizička i pravna osoba kojoj je zakonom ili drugim propisom utvrđena obveza čuvanja isprava u izvornom obliku također obavezna čuvati isprave izdane u elektroničkom obliku na bilo kojem mediju koji omogućava trajnost e-zapisa za vrijeme koje je po Zakonu propisano ovisno o vrsti knjigovodstvene isprave.

Izvor: teb.hr/novosti 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381