19. lipnja, 2019

Jeste li spremni za e-račune?

Od 01.07.2019. obvezno je izdavanje i zaprimanje e-računa za sve obveznike javne nabave

Zakonom o elektroničkom računu u javnoj nabavi, u hrvatski su pravni poredak krajem 2018. godine unesene odredbe Direktiva 2014/55 Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije,  temeljem kojih su svi obveznici javne nabave od 01.prosinca 2018. godine bili obvezni zaprimati isključivo elektronički račun za svu nabavljenu robu i usluge.

S ciljem ubrzanja postupka javne nabave u zemlji ali i u EU, smanjenja pogrešaka, transparentnosti i značajnih ušteda u administraciji i ljudskim resursima, Hrvatska od 01. srpnja 2019. godine prelazi u širu primjenu ovog Zakona te će tako svi obveznici javne nabave biti obvezni i zaprimati i izdavati isključivo e-račune.

Što to znači u praksi?

Zakon obuhvaća sve sudionike u javnoj nabavi što znači da se odnosi na javne, sektorske i ostale naručitelje obveznike javne nabave, ali i na sve poslovne subjekte koji s njima posluju u postupku javne nabave. Provoditi će se razmjenom elektronski oblikovanih računa preko informacijskih posrednika.

e-Račun – definiran je Zakonom kao jasno strukturirani elektronički format (xml) koji omogućuje njegovu automatsku, računalnu i prekograničnu obradu, a pri tome sadrži sve propisane               elemente sukladno europskoj normi za e-Račun.

Napomena: ne radi se o računu poslanom elektroničkom poštom u pdf ili sličnom formatu, nego o unaprijed definiranoj xml formi za razmjenu računa i njihovih priloga.

Informacijski posrednik – razmjena e-Računa mora biti osigurana na način da se jasno može utvrditi porijeklo, sadržaj, čitljivost i veza s nabavljenom robom ili uslugom. U tu svrhu je, kao centralni informacijski posrednik u razmjeni računa za javne naručitelje u Hrvatskoj određena Financijska agencija (FINA), a sektorski i drugi javni naručitelji mogu odabrati i drugog posrednika u zemlji ili Europskoj uniji.

Posrednik pri tome ne odgovara za sadržaj računa, a može pružati uslugu arhiviranja budući da se ovakvi računi moraju čuvati u istom obliku u kojemu su zaprimljeni.

Primjena:

Primjenjuje se na sve ugovore u javnoj nabavi gdje su naručitelji javni, sektorski i drugi obveznici, ali i u postupcima tzv. bagatelne nabave, odnosno kada se radi o ugovorima iz javne nabave kojima je vrijednost nabave roba i usluga procijenjena na manje od 200.000,00 kuna, a vrijednost naručenih radova na manje od 500.000,00 kuna.

Posebna pozornost u provođenju nadzora u postupku biti će orijentirana na sljedeće:

  • da li se izdaje račun i da li je u elektroničkom formatu
  • da li je elektronski format sukladan propisanoj normi
  • da li je plaćanje izvršeno na osnovu eRačuna

Za kršenje odredbi predviđene su kazne od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a za odgovorne osobe 5.000,00 do 20.000,00 kuna.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381