1. rujna, 2021

Izmjene u plaćanju članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori od 1. srpnja 2021. godine

Od 1.7.2021. godine nastupile su promjene u plaćanju članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori. Naime, zbog popuštanja epidemioloških mjera, HGK od 1. srpnja o.g. ne produžuje oslobođenje od plaćanja članarine članicama Komore kojima su prijašnje epidemiološke mjere utjecale na obavljanje poslovne djelatnosti.

U Nar. nov., br. 5/21., 20/21., 29/21. i 43/21. objavljene su četiri odluke HGK-a pod istim nazivom: Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine. Odlukama je uređena privremena obustava plaćanja članarine HGK-a, a obustava se odnosila na djelatnosti navedene u nastavku:

NKD razred Naziv
32.40 Proizvodnja igara i igračaka
49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih objekata
92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja
93.11 Rad sportskih objekata
93.12 Rad sportskih objekata
93.13 Fitness centri
93.19 Ostale sportske djelatnosti
93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

 

S obzirom kako se od 1. srpnja ne nastavlja obustava naplate članarine, članice Komore koje obavljaju navedene djelatnosti obvezne su istu plaćati, osim ako su oslobođene po nekoj drugoj osnovi.

Naime, nastavlja se oslobođenje od obveze plaćanja članarine za članice Komore sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje zbog štete prouzročene razornim potresom 29. prosinca 2020. godine.

Skupština HGK-a 13. srpnja o.g. donosi Odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (Nar. nov., br. 81/21.) članicama Komore sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije, kojima je zbog nastanka štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje. Radi se o nastavku mjere koja je uvedena u siječnju ove godine, a navedenom odlukom oslobodit će se plaćanja članarine od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine, temeljem odobrene prijave o postojanju štete od prigodne nepogode.

Također, 13. srpnja 2021. godine HGK donosi Odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine članicama Komore s područja Grada Požege i okolnih mjesta zbog snažnog nevremena 25. lipnja o.g., koje je prouzročilo velike štete. Sukladno Odluci, privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za članice Komore sa sjedištem u gradovima Požegi, Pleternici i Kutjevu te općinama Jakšić i Kaptol u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine.

Od obveze plaćanja članarine i nadalje su oslobođeni poduzetnici:

  • nad kojima je otvoren stečajni postupak uz uvjet dostave Odluke o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisanoga zahtjeva za oslobađanje od plaćanja članarine, potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje;
  • za koje je pokrenut postupak likvidacije uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda te pisani zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje.

Od plaćanja članarine oslobođeni su i poduzetnici koji su osnovani i upisani u Sudski registar:

  • nakon 1.1.2020. godine, a koji su temeljem Odluke iz Nar. nov., br. 4/20, bili oslobođeni plaćanja članarine u razdoblju od jedne godine od dana osnivanja. Oni ne plaćaju članarinu narednih godinu dana;
  • nakon 1.1.2021. godine – oslobođeni su plaćanja članarine u razdoblju od dvije godine od dana osnivanja.