22. rujna, 2020

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Dana 17. rujna 2020. godine od strane Ministarstva financija donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.

Dopunom je uređeno da se trošak testiranja na COVID-19 kojeg poslodavac omogućuje svojim radnicima ne smatra plaćom odnosno plaćom u naravi.

Propisano je da se u uvjetima posebnih okolnosti trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti  što ih poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada. Prema tome, trošak testiranja na COVID-19 kojeg plaćaju poslodavci za svoje radnike ne smatra se plaćom u naravi.

Ova odredba primjenjuje se od 19. rujna 2020. na dalje te nije propisana retroaktivna primjena tako da sva ranije plaćena testiranja poslodavci bi trebali oporezivati kao plaću u naravi radnika.

Također, za plaćeni trošak testiranja radnika poslodavci ne trebaju predavati obrazac JOPPD poreznoj upravi

Nadalje, izmjenom i dopunom Pravilnika produljuje se rok za primjenu obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu do kraja godine.

U skladu s navedenim, za uvoz dobara obavljen u razdoblju do uključivo 31. prosinca 2020. godine smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV iskaže kao obvezu u Obrascu PDV.

Prema tome porezni obveznik iskazuje obračunati PDV pri uvozu kao obvezu u Obrascu PDV pod t. II.15. Obračunati PDV pri uvozu te ako ima pravo na odbitak pretporeza, istodobno iskazuje pretporez pod t. III.14. Pretporez pri uvozu.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com