17. rujna, 2020

Izbor revizora i obveznici revizije za 2020. godinu

Obvezu revizije financijskih izvješća propisuje čl. 20. Zakon o računovodstvu. Obavljanje revizorskih usluga, izbor i rad revizijskog odbora, nadzor nad revizorima i slično uređuje Zakon o reviziji.

Obveza revizije financijskih izvješća trgovačkih društava za 2020. godinu mora se ispuniti prema pravilima Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji. Revizora imenuje skupština društva, a odluku treba donijeti do kraja rujna za reviziju financijskih izvješća tekuće godine.

OBVEZNICI REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU

Člankom 20. ZoR-a propisani su obveznici revizije financijskih izvješća poduzetnika s obzirom na veličinu i njihovo značenje za nacionalno gospodarstvo. Tako obvezu revizije pojedinačnih (odvojenih) i kon­solidiranih financijskih izvješća imaju:

  • veliki poduzetnici
  • srednji poduzetnici i
  • subjekti od javnog interesa
  • matična društva velikih i srednjih grupa
  • poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvršta­vanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište
  • poduzetnici koji ispunjavaju dva od tri kriteri­ja: aktiva 15 milijuna kn, prihodi 30 milijuna kn i prosječno 25 zaposlenih te
  • poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima, pripajanjima odnosno podjela­ma kao preuzimatelji odnosno novoosnovana društva.

 

IMENOVANJE REVIZORA DO 30. RUJNA

U skladu s čl. 41. ZoRev-a obveznici zakonske re­vizije imenuju revizorsko društvo za zakonsku revizi­ju najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva. To u ovom slučaju znači da se revizorsko društvo za 2020. godinu treba imenovati do 30. rujna tekuće godine.

Izbor revizora i značenje revizije financijskih izvje­šća posebno naglašava i ZTD. Naime, prema odredbama čl. 359. ZTD-a smatra se ništavnom odluka glavne skupštine ako financijska izvješća nisu revi­dirana u skladu sa zakonom ili reviziju nisu obavile ovlaštene osobe. Ništavnost odluka jednako se odnosi na utvrđivanje financijskih izvješća nadzornog odno­sno upravnog odbora kao i odluka glavne skupštine o uporabi dobitka na temelju tih ništavnh odluka.

Prava i obveze trgovačkog društva i revizorskog društva odnosno samostalnog revizora uređuju se ugovorom o reviziji. Taj ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku nakon imenovanja revizorskog druš­tva. Ugovor o reviziji mora sadržavati ugovorenu na­knadu o zakonskoj reviziji.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com