16. prosinca, 2019

Isplata neoporezivih prigodnih nagrada ili darova za zaposlenike

U nadolazećim blagdanskim danima, između ostalog, se javljaju pitanja o mogućim isplatama neoporezivih prigodnih nagrada/darova za zaposlenike.

U nastavku teksta vam donosimo kratak pregled na koji način i pod kojim uvjetima je moguće napraviti isplate:

Porezni propisi dopuštaju, ali ne obvezuju neoporezivu isplatu prigodnih nagrada i neoporezivih naknada zaposlenicima do određenih svota. Odluku donosi poslodavac vodeći računa o postojanju možebitnih akata (kolektivni ugovor, pravilnik o radu, ugovor o radu) koji takvo pravo potencijalno određuje te uvažavajući pravilo primjene najpovoljnijeg prava za radnika (čl. 9, st. 3 Zakona o radu).

Tijekom 2019. godine, na ime prigodnih nagrada i neoporezivih isplata, poslodavac ima pravo neoporezivo isplatiti sveukupno godišnje po zaposlenom:
  • 500,00 kn prigodne nagrade (moguće isplatiti na tekući račun, u gotovini ili u naravi s tim da svota od 2.500,00 kn tada uključuje i PDV) – ovdje se mora paziti na to ako ste tijekom godine već isplaćivali prigodne nagrade (npr. regres).

Ukoliko niste sigurni,  prije isplate kontaktirajte svoj računovodstveni servis, jer isplate preko ovih iznosa nisu neoporezive i oporezuju se kao plaća!

  • 5.000,00 kn nagrade za radne rezultate i druge oblike nagrađivanja radnika – dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. (moguće isplatiti isključivo na tekući račun).

Važno je napomenuti da se ova nagrada može isplatiti u ukupnoj svoti od 5.000,00 kn od svih isplatitelja što znači da ukoliko je zaposlenik zaposlen na npr. pola radnog vremena ili je promijenio Poslodavca, tada zaposlenik mora dati izjavu u kojoj svoti je već primio nagradu (ako je primio) od drugog isplatitelja.

  • 600,00 kn dar u naravi (moguće isplatiti isključivo u naravi s tim da svota od 600,00 kn uključuje i PDV).
  • 600,00 kn dar za dijete zaposlenika (moguće isplatiti u novcu, na tekući račun ili u naravi sa uključenim PDV-om, uz uvjet da je dob djeteta maksimalno 15 godina).

Isplate tj. darovi u naravi pravdaju se računima, na koje je potrebno naznačiti ”dar u naravi – ime i prezime radnika”.

Poslodavac svojom odlukom može utvrditi manje, ali i veće svote s tim da se na svote iznad porezno dopustivih plaćaju doprinosi te porez i možebitni prirez.

Ukoliko želite isplaćivati Božićnice i/ili dar za dijete i/ili nagrade za radne rezultate, morate pripremiti Odluku o isplati Božićnice i/ili dar za dijete i/ili nagrade za radne rezultate, potpišete ju i pečatirate te dostavite na knjiženje računovodstvu.

Ukoliko samostalno radite isplatu, morate paziti da poziv na broj primatelja bude popunjen na sljedeći način:

HR69 40002-OIB poduzeća koje isplaćuje-VOP oznaka

Božićnica  = 270

Dar za dijete = 280

Nagrada za radne rezultate = 250

Primjer, HR69 40002-OIB-270 će biti poziv na broj za isplatu Božićnice.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381