10. lipnja, 2020

Dopuna HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta uslijed epidemije COVID-19

Od 29. svibnja na snazi su izmijenjeni uvjeti koji se odnose na korištenje potpora za svibanj i lipanj 2020. godine. Trenutno nisu u najavi potpore niti kriteriji za razdoblje nakon 30. lipnja 2020.godine.

Donosimo vam pregled svih kriterija za korištenje HZZ potpora za očuvanje radnih mjesta.

Kriteriji za svibanj:

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

 • Poslodavci koji ranije nisu koristili potporu za očuvanje radnih mjesta, kao i poslodavci koji su već postojeći korisnici HZZ potpore za očuvanje radnih mjesta će prije same isplate potpore za svibanj trebati dokazati da su u svibnju 2020.godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. – nadopunjeni su uvjeti i potpore te će isti biti do 15.tog u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi PDV obrasca ili drugih dokumenata. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a pokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.
 • Rokovi: za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. svibnja do 7. lipnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za svibanj 2020. godine, dok će isplata potpora biti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Kriteriji za lipanj:

Zahtjev mogu podnijeti poslodavci iz slijedećih sektora, čija je djelatnost otežana ili zatvorena uslijed posljedica COVID-19.

 • Potporu mogu zatražiti poslodavci iz sljedećih djelatnosti:
  – poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo;
  – prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom);
  – djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
  – administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
  – umjetnost, zabava i rekreacija – samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
  – ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti;
  – organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Kriterij: pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. godine
 • Dokaz: PDV obrasci za svibanj 2019. i svibanj 2020. godine. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi (poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda).
 • Zaprimanje Zahtjeva: od 8. do 30. lipnja 2020. godine.
 • Zahtjev se može podnijeti za radnike koji su bili u radnom odnosu na dan 19. 03. 2020. godine i nadalje.
 • Zahtjev neće biti odobren poslodavcima koji nisu isplatili plaću za travanj 2020. godine.

Ograničenja  za poslodavce koji su zatražili potporu za više od 50 radnika za svibanj i lipanj:

Propisana je obaveza vraćanja potpore ako od trenutka dobivanja potpore pa do 31. 12. 2021. postupi na jedan od slijedećih načina:

 • Isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojeg poreznog razdoblja;
 • Ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 • Dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 • Isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 • Stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

 

Za sva dodatna pitanja i pomoć UNIJA vam stoji na raspolaganju.

e-mail: info.zg@unija.com