17. veljače, 2021

Doplatak za djecu u 2021.

Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom o doplatku za djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.

Pravo na doplatak za djecu može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj je, na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne  skrbi, dijete povjereno na čuvanje i odgoj za svu djecu koju uzdržava, pod uvjetima  utvrđenim Zakonom.

Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik pod uvjetom da mu ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini (2020.) po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70% proračunske osnovice tj. ne prelazi 2.328,20 kn (3.326,00 x 70%) i da živi u kućanstvu s djetetom.

 

Iznos doplatka za djecu

-ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 543,14 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 299,34 kn

-ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 543,14 kn, a ne prelazi 1.119,53 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 249,45 kn

-ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 1.119,53 kn, a ne prelazi 2.328,20 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 199,56 kn

-za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili im je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25 % (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

-za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili mu je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 15% (344,24 kn, 286,87 kn ili 229,49 kn)

-za dijete s utvrđenim oštećenjem zdravlja, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25 % (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

-za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 122. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja), svota doplatka za dijete iznosi 374,18 kn

-za korisnike koji ostvaruju pravo prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu (za dijete s težim ili teškim invaliditetom) svota doplatka za dijete iznosi 831,50 kn.

Osim navedenog dohotka i uvjeta da korisnik doplatka mora živjeti u istom kućanstvu kao i dijete, uvjet za ostvarivanje tog prava je i da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje  tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Uz iznos doplatka za djecu utvrđen rješenjem, korisniku doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu po 500,00 kn za treće i četvrto dijete. Znači, ako korisnik ostvaruje pravo na doplatak za troje djece korisniku pripada 500,00 kn mjesečno, a ako ostvaruje pravo na doplatak za četvero djece (i više) pripada mu 1.000,00 kn mjesečno.

Doplatak za djecu ne može biti predmet ovrhe ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci radi uzdržavanja u korist djece za koju se ostvaruje taj doplatak za djecu.

 

Izvori:

  1. https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/roditeljstvo/doplatak-za-djecu/328
  2. https://www.teb.hr/novosti/2021/doplatak-za-djecu-u-2021/
  3. https://www.mirovinsko.hr/hr/dohodovni-cenzus-i-svote-doplatka-za-djecu-za-2021/272