20. siječnja, 2021

Donacije potresom pogođenim područjima oslobođene oporezivanja

S obzirom na prirodnu nepogodu u obliku potresa koji je pogodio prvo u ožujku, a kasnije i u prosincu veliki dio središnje Hrvatske, Vlada RH je donijela odluku o proglašenju katastrofe za područje Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Nadalje, zbog velikog interesa javnosti, kako poduzeća tako i fizičkih osoba, da iskažu solidarnost svojim donacijama, zakonodavac je odlučio reagirati i donijeti novi Pravilnik koji će privremeno, na razdoblje do 31.12.2021. godine regulirati ovo pitanje samo za donacije upućene u navedena područja za koja je proglašena katastrofa. Naime, dosadašnjim propisima oporezivanja su bile izuzete samo i isključivo donacije u novcu, ali sada je to izmijenjeno.

 

Prema tome, dana 07.01.2021. godine Ministarstvo financija je objavilo novi Pravilnik kojim se dopunjuje aktualni Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona i propisuje da se porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost oslobađaju plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe za pomoć područjima za koje je proglašena katastrofa. Kako smo i naveli, ovim propisom su obuhvaćena dobra i usluge dospjela u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

 

Također, osim oslobođenja plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ovim Pravilnikom propisano je i da se porezno priznatim rashodima u smislu oporezivanja dohotka, kao i oporezivanja dobiti smatraju sve donacije dane pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica katastrofe. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se prilikom podnošenja godišnjih prijava za 2020. i 2021. godinu za donacije do 31.12.2021. godine, a nadležni stožeri su zaduženi donijeti akte u kojima će se propisati koja je vjerodostojna dokumentacija za ostvarivanje uvjeta za primjenu ovoga Pravilnika.