10. ožujka, 2022

Unija club organizira besplatni webinar “TRANSFERNE CIJENE”

Unija CLUB organizira treći po redu besplatni webinar na temu „Transferne cijene“.

Webinar ima za cilj upoznati vas sa terminom transfernih cijena, ali što je važnije, kroz ovaj webinar želimo vam predstaviti situacije u kojima je tvrtka u obavezi pripremiti studije o TC u regiji. Prijaviti se možete na OVOM LINKU.

Transferne cijene predstavljaju jedno od najrizičnijih područja međunarodnog oporezivanja, jer se 70% međunarodne trgovine događa u okviru međunarodnih grupa preduzeća. Savjetujemo vas na području transfernih cijena kako bi vaše poslovanje bilo u skladu sa zakonodavstvom.

Šta se podrazumijeva po terminom “transferne cijene”, tko su obveznici pripreme dokumentacije / studije o transfernim cijenama i koji je krajnji razlog pripreme ove dokumentacije od strane obveznika samo su neka od pitanja na koje ćemo odgovoriti.

Ukoliko nakon ovog webinara utvrdite da ste u obavezi pripremiti dokumentaciju o transfernim cijenama na raspolaganju smo za dalje korake u vezi sa pripremom dokumentacije. Međutim, ukoliko niste sigurni da li se određene osobe s kojima ste imali transakcije smatraju povezanim licima na raspolaganju smo da s vama prođemo kroz kriterije povezanosti i napravimo potrebnu analizu.   

Treći webinar u organizaciji Unija Cluba biti će održan 24.03.2022. u 14:00 sati, a predavač na ovom webinaru će biti voditeljica poreznog odjela u tvrtki Unija Consulting d.o.o. Dragana Ašić Ratkovac. Dragana  posjeduje  više od 10 godina iskustva u pružanju usluga poreznog savjetovanja. Prije nego što se pridružila Uniji, Dragana je prethodno iskustvo stjecala u dvije međunarodne kompanije koje se bave revizijom i poreznim savjetovanjem. Jedna od njih je dio Big 4, gdje je radila kao viši porezni savjetnik za multinacionalne i lokalne kompanije u različitim industrijama. Posljednje dvije godine imala je vodeću ulogu u pripremi TC dokumentacije za regiju.  

Unija Club je dio međunarodne računovodstvene kuće Unija Smart Accounting koja nadilazi tradicionalne okvire računovodstva i bolje iskorištava potencijale prikupljenih podataka. Svojim klijentima, kroz napredan sistem računovodstva nove generacije, osiguravamo pouzdan uvid u kompleksne odnose u područja poslovanja i pomažemo kod donošenja kompetentnih, informacijama podržanih odluka. Stručno vođenje  računovodstva, obračun plaća, savjetovanje i IT podršku nudimo tvrtkama svih veličina i oblika. Iskusni i stručni kadar garantira najviši nivo kvalitete za svih 14 tržišta Centralne i Istočne Europe. Sa ponosom ističemo da smo kod naših klijenata postigli visok nivo zadovoljstva i povjerenja.