19. studenoga, 2019

Alkotestiranje na radnom mjestu

Radnik koji je pod utjecajem alkohola predstavlja opasnost na radnom mjestu i to ne samo za sebe samog već i za svoje suradnike, proces rada i materijalna dobra s kojima je u dodiru.

Niz posljedica konzumiranja alkohola su smanjena sposobnost koncentriranja na zadatke, smanjeni refleksi te usporavanje misaonih procesa što može dovesti od pogrešaka na radu, ozljeda na radu, prouzrokovanja većih materijalnih šteta i psiholoških posljedica vezanih uz međuljudske odnose na poslu. Konzumiranje alkohola se najčešće javlja kod zaposlenika koji zbog prirode posla dolaze u kontakt s alkoholnim pićima, osobe koje doživljavaju stres na poslu iz bilo koje razloga te osobe koje u privatnom životu imaju naviku redovite konzumacije alkohola.

čl. 58. Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) vrlo jasno je  istaknuta zabrana korištenja alkohola i drugih sredstava ovisnosti na radnom mjestu te su propisane obveze i odgovornosti i radnika i poslodavca:

 • Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.
 • Poslodavac je obvezan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama, a osobito:
  • Obavješćivati radnika o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu sposobnost
  • Surađivati s njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, specijalistom medicine rada i povjerenikom radnika za zaštitu na radu, pri provođenju mjera sprječavanja zlouporabe sredstava ovisnosti
  • Sprječavati konzumaciju alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti tijekom rada i provoditi zabranu njihovog unošenja u radne prostorije i prostore
  • Provoditi programe prevencije ovisnosti na mjestu rada, u skladu s utvrđenim potrebama
  • Pisano utvrditi postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti (provođenje postupka uz pristanak radnika, način provjere, vrsta testa ili aparata, način bilježenja i potvrđivanje rezultata, postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri) i učinkovito provoditi utvrđeni postupak.

Smatrat će se da je radnik pod utjecajem alkohola ako u krvi ima alkohola više od 0,0g/kg, odnosno više od 0,0 miligrama u litri izdahnutog zraka, odnosno u krvi ima višu koncentraciju alkohola od koncentracije dozvoljene procjenom rizika poslova koje taj radnik obavlja.

Provjera je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti obavlja se alkometrom ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom. Bez obzira da li se radi o rutinskoj provjeri tijekom radnog dana zbog osnovane sumnje da je radnik u alkoholiziranom stanju ili nakon nezgode koja se dogodila na radnom mjestu, rezultat postupka provjeravanja alkoholiziranosti bit će valjan i priznat jedino ako ga je provela za to osposobljena i ovlaštena osoba, a samo utvrđivanje je li radnik pod utjecajem alkohola provodi se na mjestu rada radnika. Postupku utvrđivanja mogu prisustovati Povjerenik radnika za zaštitu na radu i prisutni radnici.

Također se smatra da je radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti ako odbije pristupiti provjeri. Kada ovlašteni radnik za alkotestiranje utvrdi stupanj alkoholiziranosti radnika, odnosno ako zdravstvena ustanova potvrdi da je radnik pod utjecajem ostalih sredstava ovisnosti, poslodavac je dužan privremeno udaljiti radnika s mjesta rada.

U slučaju da ovlašteni radnik za alkotestiranje prilikom nadzora ili po pozivu ovlaštenika ili neposrednih ovlaštenika, utvrdi da je radnik pod utjecajem alkohola ili sumnja da je pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti, obavještava neposrednog ovlaštenika koji poduzima daljnje mjere. Ako radnik odbija napustiti mjesto rada, radnika će, po pozivu poslodavca, udaljiti nadležna redarstvena služba.

Prilikom utvrđivanja alkoholiziranosti radnika obavezno se vodi Zapisnik o utvrđivanju je li radnik pod utjecajem alkohola.

Ukoliko poslodavac prema čl.95 Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) ne provodi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn.

 

Izvori:

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381