30. travnja, 2024

7 vrsta financijskih modela

1. Model diskontiranog novčanog toka (DCF model)

Model diskontiranog novčanog toka je sveobuhvatan financijski okvir koji integrira izvještaj o dobiti i gubitku, bilancu te izvještaj o novčanom toku u jedinstveni, dinamički povezani model. Ovaj pristup se primarno koristi za predviđanje buduće financijske izvedbe tvrtke analiziranjem njezinih povijesnih podataka. DCF model služi nekoliko svrha: projektira buduće financijsko zdravlje tvrtke, pruža uvide u to kako se različiti financijski izvještaji međusobno povezuju te pomaže u procjeni likvidnosti, profitabilnosti i solventnosti tvrtke tijekom vremena. Za izvođenje DCF analize započinje se s izvještajem o dobiti i gubitku projektiranjem prihoda, troškova te dolaskom do EBITDA-e. Nakon toga, izračunavaju se ključne pozicije bilance kao što su potraživanja, obveze i zalihe. Model također uključuje izradu rasporeda kapitalnih izdataka (CAPEX) i dugova kako bi se ti ishodi uključili u bilancu. Naposljetku, novčani tokovi se konstruiraju na temelju promjena u stavkama bilance i izvještaja o dobiti i gubitku, nudeći sveobuhvatan pogled na financijsku budućnost tvrtke.

2. Model budžeta

Model proračunavanja koristi se za interno planiranje i budžetiranje unutar tvrtke, pomažući u raspodjeli resursa za nadolazeće godine. Primjenjuju se različite metode budžetiranja kao što su budžetiranje od nule, budžetiranje odozdo prema gore, budžetiranje odozgo prema dolje i budžetiranje izvan uobičajenih okvira. Model ima za cilj stvoriti detaljan financijski plan za poslovanje, identificirati uštede u troškovima ili područja koja zahtijevaju dodatna ulaganja, te služiti kao osnova za evaluaciju učinkovitosti i odgovornost upravljanja. Uključuje prikupljanje podataka, početak s projekcijama prihoda i troškova, razbijanje proračuna na različite odjele ili jedinice, integraciju očekivanih financijskih izvještaja i projekcija novčanog toka te usporedbu stvarne izvedbe s proračunom.

3. Analiza scenarija

Analiza scenarija u financijskom modeliranju uključuje promjenu jednog ključnog faktora u isto vrijeme, kao što su volumen prodaje, cijena, trošak itd., kako bi se ispitalo koliko je model osjetljiv na promjene tog specifičnog faktora. Ova metoda je ključna za razumijevanje unutarnje vrijednosti tvrtke i kako promjene u pretpostavkama, poput ponderiranog prosječnog troška kapitala (WACC) i stopa rasta, utječu na vrednovanje. Rezultati analize osjetljivosti posebno su korisni za razumijevanje vrednovanja pod različitim scenarijima. Za izvođenje analize scenarija, potrebno je identificirati ključne pokretače koji značajno utječu na model, varirati svakog pokretača zadržavajući ostale konstantne, promatrati koliko je model osjetljiv na promjene u svakom varijablu te izvještavati nalaze kako bi se identificirale najosjetljivije područja koja zahtijevaju pažnju.

4. M&A Model

M&A model procjenjuje financijsku održivost spajanja ili akvizicije, analizirajući kako konsolidacija utječe na kombiniranu tvrtku, uključujući povećanje/smanjenje zarade po dionici (EPS). Proces uključuje razvoj pretpostavki o poslu, kao što su kupovna cijena i oblik plaćanja, izradu samostalnih modela za kupca i cilj, kombiniranje izvještaja o dobiti i gubitku obje entitete, prilagodbu za sinergije i financijsku mješavinu te analizu utjecaja na EPS i druge metrike. Ovaj model pomaže u analizi povećanja/smanjenja EPS-a nakon spajanja, procjeni sinergija nakon spajanja i procjeni utjecaja na financijske metrike i omjere kombinirane entitete.

5. Model evaluacije projekta

Model evaluacije projekta koristi se za procjenu ekonomske i financijske održivosti projekata, kao što su nove investicije, pokretanje proizvoda ili inicijative za širenje. Pomaže u određivanju treba li projekt poduzeti na temelju njegove potencijalne sposobnosti generiranja vrijednosti, analizirajući metrike poput neto sadašnje vrijednosti, interne stope povrata, dodane ekonomske vrijednosti i razdoblja povrata investicije. Za izvođenje ove analize, identificira se životni vijek projekta, ključne faze i isporuke, procjenjuju troškovi i prihodi, izračunavaju neto novčani tokovi za svako razdoblje, uključuju se nefinancijski faktori, diskontiraju budući novčani tokovi na njihovu sadašnju vrijednost te se analiziraju ključne metrike dok se izvode testovi osjetljivosti.

6. LBO model

Model otkupa poduzeća pomoću poluge dizajniran je za procjenu izvedivosti LBO transakcije, fokusirajući se na očekivanu internu stopu povrata (IRR) za ulagače u vlastiti kapital te razumijevanje rasporeda otplate duga i učinaka poluge na izvedbu tvrtke. Ovaj model izračunava točku pokrića, određujući kada su ukupni troškovi i ukupni prihodi jednaki, čime se ukazuje na nedostatak neto gubitka ili dobitka. Uključuje izračun fiksnih i varijabilnih troškova, određivanje prodajne cijene, izračun točke pokrića te korištenje tih informacija za evaluaciju financijske izvedivosti LBO transakcije.

7. Model projekcija

Slično modelima proračunavanja, ali s dužim vremenskim horizontom, model prognoziranja fokusira se na predviđanje buduće financijske izvedbe na temelju povijesnih podataka i pretpostavki o rastu. Cilj mu je pružiti prognoze budućih prihoda, dobiti i trendova rasta, nudeći smjernice za strateško planiranje i donošenje odluka te rane znakove upozorenja za potencijalne financijske poteškoće. Proces uključuje korištenje povijesnih podataka za identifikaciju trendova i stopa rasta, projiciranje budućih prihoda i troškova na temelju tih trendova, izradu projiciranih financijskih izvještaja te redovito ažuriranje modela kako novi podaci postaju dostupni.

Ukoliko ste zainteresirani za modeliranje i planiranje scenarija, slobodno se javite na mail julijan.marin@datalinkunija.hr.