Na fotografiji se nalazi finansijski stručnjak za transferne cijene.
7. December, 2022

Šta nam donosi Zakon o transfernim cijenama?

Obaveza pripreme dokumentacije o transfernim cijenama

Nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“ZoPD“), Skupština Crne Gore je uvela obavezu pripreme dokumentacije o transfernim cijenama. Zakon je u Službenom listu Crne Gore objavljen 31. decembra 2021. godine, njegova primjena počela je od 1. januara 2022. godine.

U skladu sa zakonskim odredbama , poreski obveznici Crne Gore su prilikom godišnje prijave poreza na dobit obavezni iskazati prihode i rashode po osnovu transakcija sa povezanim licima. Takođe, obavezni su i objelodaniti poreska prilagođavanja na osnovu analize TP dokumentacije.

Šta su transferne cijene?

Transakcije između povezanih lica predstavljaju bitan momenat u poslovanju pravnih lica, a posebno u multinacionalnim Grupama. Pomenute transakcije postale su predmet pažnje Uprave prihoda i carina, stoga je adekvatno određivanje cijena pod kojima se one obavljaju ključno za minimiziranje rizika poslovanja u okviru Grupe.

Više o transfernim cijenama pročitajte u tekstu, gdje smo posebnu pažnju posvetili ovoj tematici. Tekst možete pronaći na linku.