Na fotografiji se nalazi stručnjak za izradu studije o transfernim cijenama, koji ostalim kolegama objašnjava potrebne korake u izradi dokumentaicje.
8. December, 2022

Šta je potrebno za studiju o transfernim cijenama?

Veliki poreski obveznici u Crnoj Gori u obavezi su podnošenja studije o transfernim cijenama do 30. juna 2023. godine. Šta je neophodno prilikom izrade studije?

Ono što posebno treba istaknuti jeste da je prilikom izrade studije neophodno raspolagati stručnim znanjem iz oblasti transfernih cijena, ali i imati pristup određenim bazama podataka, odakle se preuzimaju uporedivi podaci na osnovu koji se priprema benčmark analiza.

Sa ovakvim pristupom, osiguraćete sebi kvalitetnu TP dokumentaciju i izbjeći propisane kazne. O visini propisanih kazni možete čitati u našem drugom tekstu na linku.

Greške prilikom izrade TP dokumentacije

Mogućnosti za nastanak greške pri izradi dokumentacije su nažalost velike i moguće na bilo kom od većeg broja koraka koje je potrebno proći da bi se napravila kvalitetna analiza i dokumentacija o transfernim cijenama. Međutim, najveći rizik zapravo nosi mogućnost da se ne napravi dobar benčmark i dobra benčmark analiza koja je zaista primjenjiva, odnosno može se koristiti kao uporediva za naše društvo.

Takođe, važno je voditi računa i da se ispravno obračunaju procenti marži i ukoliko je potrebno da društvo pravi korekciju u poreskom bilansu, važno je da obračun te korekcije bude ispravan i da se primijeni pravi kvartil.

Uz posjedovanje dovoljno stručnog znanja i upotrebu specijalnih baza podataka, rizik za mogućnost nastajanje greške se smanjuje. Svakako je preporuka da se prva analiza povjeri stručnim licima.