Na fotografiji se nalazi porezni obveznik koji sa stručnjakom za transferne cijene pregledava TP dokumentaciju.
8. December, 2022

Posljedice u slučaju ne dostavljanja studije o transfernim cijenama

Kaznene odredbe i transferne cijene

Raspon kazni za pravno lice za eventualno nepoštovanje odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“ZoPD“) kreću se između 1.000 i 20.000 eura. Kaznene odredbe mogu se primijeniti ako:

  • veliki poreski obveznik ne dostavi studiju o transfernim cijenama u propisanom roku;
  • poreski obveznik koji nije klasifikovan kao veliki ne pribavi i ne dostavi studiju o transfernim cijenama na službeni pismeni zahtjev poreskih organa u roku od 45 dana.

Kazne za odgovorno lice u pravnom licu kreću se u rasponu od 500 eura do 2.000 eura.

Ko se smatra povezanim licem?

Prema Zakonu, status povezanog lica imaju:

  • pravno ili fizičko lice koje kod obveznika učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu i
  • pravno lice u kojem, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu.

Pravno ili fizičko lice učestvuje kod obveznika neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu, ako to lice:

  • posjeduje posredno ili neposredno najmanje 25% obveznikovih akcija ili vlasničkih udjela ili
  • ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika.

Pravno ili fizičko lice ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika kada:

  • posjeduje ili kontroliše posredno ili neposredno najmanje 25% glasačkih prava u obveznikovim organima upravljanja,
  • ima pravo učešća od najmanje 25% u dobiti obveznika i
  • član je porodice obveznika ili je povezano lice sa članom porodice u skladu sa prethodnim tačkama.

Članom porodice obveznika, smatra se srodnik u krvnom srodstvu u pravoj liniji, kao i u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, bračni ili vanbračni supružnik, životni partner lica istog pola ili tazbina do drugog stepena srodstva, bez obzira na to da li se ta bračna veza prekinula, kao i usvojenici i potomci usvojenika.