Otvaranje kompanije u Bosni i Hercegovini.
15. May, 2023

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Na uspjeh poslovne ideje utiču mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik uticaj. Sve te sociodemografske faktore koje  je teško mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Naime, zakonski okviri, poreska opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nedvosmisleno su mjerljivi

O Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina je država koja se nalazi u srcu Balkana,  i pripada prostoru regije Zapadnog Balkana Jugoistočne Evrope. Zbog svoje istorije kao dijela SFRJ, i dalje postoje jake veze između balkanskih zemalja, koje pružaju poslovne mogućnosti i veze za kompanije.

Bosna i Hercegovina je postala nezavisna 1992. godine kada je proglasila nezavisnost od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Iako Bosna i Hercegovina još nije članica Evropske unije, od decembra 2022. godine dobila je status zemlje kandidata za članstvo u EU i sada kreće u novi model rasta. Država ima 2 entiteta (Federacija Bosne i Hercegovine ili Republika Srpska) i 1 samoupravnu 1 administrativnu jedinicu (Brčko Distrikt). Domaća valuta je konvertibilna marka – KM.

Ekonomija Bosne i Hercegovine je generalno stabilna ekonomija i sigurna za razvoj poslovnih ideja i njihovu implementaciju. Veća nestabilnost se mogla uočiti 2009. i 2012. godine kada je BDP opao, ali je 2013. ponovo porastao i ostao stabilan. Pandemija COVID-19 takođe je imala snažan uticaj na ekonomiju, ali je istovremeno donijela nove poslovne prilike i uspješne priče. Ekonomija se brzo oporavila, iako je prethodnih nekoliko godina još uvijek djelomično obilježila pandemija i sljedeće mjere za suzbijanje virusa.

Zašto investirati u ekonomiju Bosne i Hercegovine?

Koje su kvaliteti BH ekonomije koje preovladavaju i uvjeravaju investitora da podrži i posljedično ulaže u BH ekonomski prostor?

·         KVALIFIKOVANA RADNA SNAGA

Radna snaga u BiH je u prosjeku dobro obrazovana i izuzetno kvalifikovana sa dobrom vještinama potrebnim pri zapošljavanju. Država redovno daje subvencije za zapošljavanje lica koja su na birou nezaposlenih, teže zapošljivih grupa, poput starijih, mladih ili onih koji su se školovali za drugo zanimanje, osoba sa invaliditetom.

·         BLIZINA i POVEZANOST S INOSTRANIM TRŽIŠTIMA

Zbog svog položaja, BiH privlači mnoge investitore koji žele izgraditi mrežu kupaca kako u jugoistočnoj Evropi tako i u srednjoj Evropi. Uz povoljno poslovno okruženje BiH, takav je plan lakše dostupan potencijalnim ulagačima.

·         INFRASTRUKTURA

Bosna i Hercegovina se može pohvaliti modernom infrastrukturom koja omogućava pojedincima da brzo prenesu robu i materijal sa jedne tačke na drugu. Zbog male veličine zemlje i geografskog položaja, dobro je povezana sa susjednim zemljama.

·         STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

U Bosni i Hercegovini ne postoje ograničenja za ulazak stranih investitora na tržište BiH. Ulaganja su dozvoljena i stranim pravnim i fizičkim licima, osim ako nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirom nije drugačije određeno.

Bosna i Hercegovina podjednako tretira kompanije u zemlji i inostranstvu.

·         OSNIVANJE PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

U okviru bh. zakonodavstva moguće je uspostaviti nekoliko različitih pravno organizacionih oblika privrednih društava: društvo sa ograničenom odgovornošću, društvo sa neograničenom zajedničkom odgovornošću, komanditno društvo, dioničko društvo, kao i podružnice stranih pravnih lica. U BiH se može osnovati i predstavništvo koje može lokalno istraživati tržište. Moguća je i registracija kao samostalni preduzetnik. Proces osnivanja kompanije nije komplikovan.

·         POSUPAK OSNIVANJA FIRME

Registracija firme obično traje do 3 sedmice i slijedi sljedeće korake:

  • Priprema Odluke o osnivanju, imenovanje direktora, prijava registracije društva i drugih potrebnih dokumenata i obrazaca
  • Uplata kapitala za osnivanje
  • Upis u sudski registar
  • Registracija kompanije u Zavodu za statistiku i Poreskoj upravi
  • Otvaranje bankovnog računa u odabranoj lokalnoj banci

Ukoliko je osnivač poduzeća druga pravna osoba, uz prethodno navedene korake potrebno je sljedeće:

  • Neophodna dokumenta za registraciju kompanije, ovjerena i prevedena na lokalni jezik,
  • Kopija identifikacionog dokumenta imenovanog menadžera ili predstavnika
  • Ovjera potpisa osnivača/menadžera notarom/apostille pečatom (ako je potrebno)
  • Ovlašćenje osnivača privrednog društva, izdato licu koje potpisuje osnivački dokument novog društva.
  • Potpisan ugovor o osnivanju.

Međutim, ako firma osniva fizička osoba, odnosno pojedinac, mora dostaviti ovjeru indetifikacionog dokumenta, ovjeru potpisa direktora i odluke o osnivanju.

·         ZAPOŠLJAVANJE STRANIH RADNIKA

Svi stranci koji imaju radnu dozvolu ili drugu ekvivalentnu dozvolu prema međunarodnom ugovoru mogu raditi u BiH bez ograničenja.

Radnu dozvolu izdaje država na zahtjev poslodavca. Ovo omogućava strancima da budu zaposleni kod poslodavca podnosioca zahtjeva. Radne dozvole se izdaju na najviše godinu dana, a ova dozvola se može produžiti. Zaposleni koji ima radnu dozvolu mora regulisati i privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.

Porezi

Poreski obveznik je svako pravno lice koje ostvaruje prihode od poslovanja u Bosni i Hercegovini, u kojoj kompanija ima sjedište. U zavisnosti od lokacije registrovanog sjedišta, primjenjuje se zakonodavstvo jednog od 2 entiteta (Federacija Bosne i Hercegovine – FBiH ili Republika Srpska – RS).

Porez na dobit društva iznosi 10%° u FBiH i u RS. Porez na dividende iznosi 5% (FBiH) / 10% (RS) u slučaju stranih korporacija, inače je 0%.

U zavisnosti od visine iskazanog ukupnog perioda prihoda, porez na dohodak se plaća po stopi od 10% u FBiH i 8% u RS. I u FBiH i u RS – porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća se po stopi od 10%.

Porez na prihode od autorskih prava, kapitala, kapitalnih prihoda i drugih prihoda plaća se po stopi od 10% u FBiH i 13% u RS.

Standardna stopa poreza na dodatu vrijednost (PDV) na oporezivi promet dobara i usluga i uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu iznosi 17%. Poslovne djelatnosti koje su u javnom interesu kao što su medicinska njega, poštanske usluge, obrazovanje, kultura i sport su isključene iz plaćanja PDV-a.

Računovodstvo i izvještavanje

Sva preduzeća u Bosni i Hercegovini dužna su dostavljati godišnje finansijske izvještaje u skladu sa domaćim Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Neke kompanije su takođe obavezne da prođu reviziju, posebno velike i srednje kompanije.

Veličina kompanije se utvrđuje uzimajući u obzir 2 od 3 kriterijuma za određivanje veličine kompanije: velika kompanija ima više od 249 zaposlenih, prihodi iz poslovanja prelaze 40.000.000 KM ili knjigovodstvena vrijednost imovine prelazi 20.000.000 KM. U međuvremenu, kvalifikacijski kriteriji za srednju kompaniju su sljedeći: zaposleni između 49 i 249 zaposlenih, poslovni prihodi od 8.000.000 KM do 40.000.000 KM i sredstva u knjigovodstvenim dokumentima između 4.000.000 KM i 20.000 KM.

Osnivanje kompanije u Bosni i Hercegovini nekima može biti velika prepreka u širenju poslovanja na strana tržišta. Nema sumnje da je ova jugoistočna zemlja Evrope privlačna mnogim investitorima koji bi svoje poslovanje željeli da prošire na Balkan, ali i na Srednju Evropu. Investitoru je u svemu tome važno da uz sebe ima pouzdanog savjetnika koji zna kako mu proširiti vidike i pomoći u eventualnom zapošljavanju radnika, dobijanju sredstava ili eventualnim poreskim problemima.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu, gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju.