Otvaranje kompanije u Bosni i Hercegovini.
15. svibnja, 2023

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi čimbenici, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura, navike i način života na ljude imaju veliki utjecaj. Sve te sociodemografske čimbenike teško je mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Međutim, zakonski okviri, porezna opterećenja i poticaji te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nedvosmisleno su mjerljivi.

O Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina je država koja se nalazi u srcu Balkana i pripada području Zapadnog Balkana regije Jugoistočne Evrope. Zbog svoje povijesti kao dio Jugoslavije, još uvijek postoje jake veze između balkanskih zemalja, koje pružaju poslovne mogućnosti i veze za tvrtke.

Bosna i Hercegovina je postala neovisna 1992. godine kada je proglasila neovisnost od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Iako Bosna i Hercegovina još nije članica Europske unije, od prosinca 2022. godine dobila je status zemlje kandidata za članstvo u EU i sada kreće u novi model rasta. Država ima 2 entiteta (Federacija Bosne i Hercegovine ili Republika Srpska) i 1 samoupravnu administrativnu jedinicu (Brčko Distrikt). Lokalna valuta je konvertibilna marka – KM.

Ekonomija Bosne i Hercegovine je uglavnom stabilna ekonomija i sigurna za razvoj poslovnih ideja i njihovih realizacija. Veća nestabilnost mogla se uočiti 2009. i 2012. kada se BDP smanjio, ali je 2013. ponovno porastao i ostao stabilan. Pandemija COVID-19 također je snažno utjecala na gospodarstvo, ali je u isto vrijeme donijela i nove poslovne prilike i uspješne priče. Gospodarstvo se brzo oporavilo, iako je prethodnih nekoliko godina još uvijek bilo dijelom obilježeno pandemijom i mjerama za suzbijanje virusa

Zašto investirati u ekonomiju BiH? 

Koje su kvalitete ekonomije Bosne i Hercegovine koje uvažavate pri odabiru investitora kojeg ćete podržati te  posljedično tome ulagati u  ekonomski prostor Bosne i Hercegovine ?

·         KVALIFICIRANA RADNA SNAGA

U prosjeku, radna snaga u BiH je dobro obrazovana i izuzetno kvalificirana s dobrom zapošljivošću. Država također redovito dijeli potpore za zapošljavanje osoba koje su prijavljene na Zavodu za nezaposlene, teže zapošljivih skupina, poput starijih osoba, mladih ili onih koji su se školovali za neko drugo zanimanje, osoba s invaliditetom.

·         BLIZINA STRANIH TRŽIŠTA

Zbog svoje pozicije, Bosna i Hercegovina privlači mnoge investitore koji žele izgraditi mrežu kupaca kako u jugoistočnoj Europi tako i u srednjoj Europi. Uz povoljno poslovno okruženje i poduzetnički rast u Bosni i Hercegovini s takvim planom je lakše doći do potencijalnih investitora.

·         INFRASTRUKTURA

Bosna i Hercegovina se može pohvaliti modernom infrastrukturom koja pojedincima omogućava brzi prijenos roba i materijala s jedne točke na drugu. Zbog male veličine zemlje, udaljenosti su relativno kratke.

·         STRANE INVESTICIJE U BOSNU I HERCEGOVINU 

U Bosni i Hercegovini ne postoje ograničenja za ulazak stranih investitora na tržište BiH. Ulaganja su dopuštena i stranim pravnim i fizičkim osobama osim ako nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirom nije drugačije određeno.

Bosna i Hercegovina jednako tretira kompanije u zemlji i inozemstvu.

·         OSNIVANJE TVRTKE U BOSNI I HERCEGOVINI

U okviru zakonodavstva moguće je osnovati više različitih pravno-organizacijskih oblika društava: društvo s ograničenom odgovornošću, društvo s neograničenom solidarnom odgovornošću, komanditno društvo, dioničko društvo, kao i podružnice stranih društava. U BiH se također može osnovati predstavništvo koje može istraživati lokalno tržište. Moguće je registrirati se i kao samostalni poduzetnik. Proces osnivanja tvrtke nije kompliciran.

·         POSTUPAK REGISTRACIJE OSNIVANJA TVRTKE

Registracija tvrtke obično traje do 3 tjedna i slijedi sljedeće korake:

Priprema Odluke o osnivanju, imenovanju upravitelja, podnošenju zahtjeva za registraciju društva i ostalih potrebnih dokumenata i obrazaca

  • Uplata kapitala za osnivanje
  • Upis u sudski registar
  • Registracija tvrtke u Statističkom i Poreznom zavodu
  • Otvaranje bankovnog računa u odabranoj lokalnoj banci

Evo nekoliko dokumenata koji su prijeko potrebni za registraciju tvrtke u slučaju osnivača pravne osobe:

  • Dokumenti potrebni za registraciju tvrtke, ovjereni i prevedeni na domaći jezik,
  • Kopija identifikacijske isprave imenovanog upravitelja ili predstavnika
  • Ovjera potpisa osnivača/upravitelja notarskim/apostille pečatom (ako je potrebno)
  • Punomoć osnivača društva, izdana osobi koja potpisuje akt o osnivanju novog društva.
  • Potpisan ugovor o osnivanju.

Međutim, ako društvo osniva fizička osoba, odnosno pojedinac, dužan je priložiti ovjerenu osobnu ispravu, ovjereni potpis direktora i službenu Odluku o osnivanju.

Zapošljavanje stranih radnika

Svi stranci koji imaju radnu dozvolu ili drugu ekvivalentnu dozvolu prema međunarodnom ugovoru mogu raditi u BiH bez ograničenja.

Radnu dozvolu izdaje država na zahtjev poslodavca. Time se strancima omogućuje zapošljavanje kod poslodavca podnositelja zahtjeva. Radne dozvole izdaju se na najdulje godinu dana, a mogu se produžiti. Zaposlenik koji ima radnu dozvolu mora regulirati i privremeni boravak u Bosni i Hercegovini.

Porezi

Porezni obveznik je svaka pravna osoba koja ostvaruje prihode od poslovanja u Bosni i Hercegovini, gdje ima sjedište. Ovisno o mjestu registriranog sjedišta, primjenjuje se pravo jednog od 2 entiteta (Federacija Bosne i Hercegovine – FBiH ili Republika Srpska – RS).

Porez na dobit poduzeća iznosi 10%° iu FBiH i u RS. Stopa poreza na dividendu je 5% (FBiH)/10% (RS) u slučaju strane korporacije, inače je 0%.

Porez na dohodak plaća se po stopi od 10% u FBiH i 8% u RS. I u FBiH i u RS – porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaća se po stopi od 10%.

Porez na dohodak od autorskog prava, kapitala, dohotka od kapitala i drugih prihoda plaća se po stopi od 10% u FBiH i 13% u RS.

Standardna stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) oporezivog prometa dobara i usluga i uvoza dobara u Bosnu i Hercegovinu iznosi 17%. Od plaćanja PDV-a izuzete su poslovne djelatnosti koje su od javnog interesa, kao što su zdravstvo, poštanske usluge, obrazovanje, kultura i sport.

Računovodstvo i izvještavanje

Sve tvrtke u Bosni i Hercegovini su obvezne podnijeti godišnje financijske izvještaje prema domaćem Zakonu o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Neka poduzeća također su obavezna proći reviziju, posebno velika i srednja poduzeća.

Veličina poduzeća se utvrđuje uzimajući u obzir 2 od 3 kriterija za određivanje veličine poduzeća: veliko poduzeće ima više od 249 zaposlenih, prihodi od poslovanja veći od 40.000.000 KM ili knjigovodstvena vrijednost imovine veća od 20.000.000 KM. U međuvremenu, kriteriji kvalifikacije za srednje poduzeće su sljedeći: zaposlenici između 49 i 249 zaposlenika, poslovni prihodi u rasponu od 8.000.000 KM do 40.000.000 KM i imovina u knjigovodstvenim dokumentima između 4.000.000 KM i 20.000.000 KM.

Osnivanje poduzeća u Bosni i Hercegovini nekima može biti velika prepreka za širenje poslovanja na strana tržišta. Nema sumnje da je ova država jugoistočne Europe privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje željeli proširiti na Balkan, ali i srednju Europu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog savjetnika koji zna kako mu proširiti vidike i pomoći oko eventualnog zapošljavanja radnika, dobivanja sredstava ili eventualnih poreznih problema.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gdje tim stručnjaka savjetuje i pomaže u cjelokupnom poslovanju.