Na fotografiji se nalazi stručnjak za izradu studije o transfernim cijenama.
7. December, 2022

Ko je obavezan imati studiju o transfernim cijenama?

Zakonska odredba koja je početkom ove godine stupila na snagu donosi novu obavezu pripreme studije o transfernim cijenama za periode od finansijske 2022. godine. To znači da su privredni subjekti koji su imali transakcije sa povezanim licima (međukompanijske transakcije) tokom 2022. godine pored prijave Poreza na dobit, sada u obavezi da pripreme studiju o transfernim cijenama. Ono što se postavlja kao pitanje jeste ko je u obavezi imati studiju o transfernim cijenama.

Veliki i mali poreski obveznici

Rok za pripremu i podnošenje studije za poreske obveznike koji su klasifikovani kao veliki poreski obveznici je 30. jun 2023. godine i tako će biti sve do 2027. godine kada će obveznici biti u obavezi da podnose studije u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine.

Poreski obveznik, koji nema status velikog poreskog obveznika, dužan je da studiju o transfernim cijenama posjeduje prilikom podnošenja prijave za porez na dobit i da je na zahtjev nadležnog poreskog organa dostavi u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva. Takođe, obveznici koji nemaju status velikog poreskog obveznika mogu da posjeduju dokumentaciju u skraćenom obliku ako transakcije sa povezanim licem ne prelaze vrijednost od 75.000 eura u godini za koju se podnosi poreska prijava.

Za nepoštovanje ili kršenje odredbi Zakona, isti propisuje novčane kazne o kojima možete čitati na linku.

Kako do studije o transfernim cijenama?

Unija Smart Accounting, kao vodeća računovodstvena kuća pruža usluge izrade TP dokumentacije za sve regione na jednom mjestu. To nas dovodi do jedinstvenog pristupa, najbolje prakse i nižih cijena ukoliko pripremamo Master fajl i lokalne fajlove za više zemalja u regionu. Naš tim koristi iste podatke, tako da će u slučaju međunarodne TP kontrole sve povezane strane biti testirane na isti način.

Pored pripreme TP dokumentacije, naš stručni tim kreira TP politiku i vrši konsultantske usluge u vezi sa transfernim cijenama te vas savjetuje o prilagođavanju politike transfernih cijena u skladu sa zakonskim okvirom.