Unija Club organizuje besplatni webinar „Cyber sigurnost i e-pošta“
31. мај, 2022

Unija Club organizuje besplatni webinar „Cyber sigurnost i e-pošta“

Unija CLUB organizuje četvrti po redu besplatni webinar na temu „Cyber sigurnost i e-pošta“.

Webinar ima za cilj da vas nauči da, kroz praktične primere zlonamerne pošte,  otkrijete zlonamernu e-poštu i da saznate pozadinu takvih napada i njihovu metu, kao i moguće posledice. Teme koje će webinar obraditi su:

  • Prikaz na konkretnim primerima zlonamerne e-pošte;
  • Načini i procedure za otkrivanje skrivenih i zlonamernih veza;
  • Pregled sadržaja i otkrivanje odstupanja od uobičajenih e-poruka;
  • Detaljan pregled elemenata elektronske poruke i raznih mogućnosti njihove zloupotrebe;
  • Koje su mete napadača koji šalju zlonamerne e-poruke;
  • Drugi oblici cyber kriminala i adekvatna zaštita.

Četvrti webinar u organizaciji Unija Cluba održaće se 14.06.202. u 14:00 sati, a predavač na ovom webinaru će biti David Kavčnik. David je stručnjak u implementaciji rešenja cyber sigurnosti u informacionim sistemima i vođa tima za sigurnosnu proveru i testove penetracije informacionih sistema.

Unija Club je deo  međunarodne računovodstvene kuće Unija Smart Accounting  koja prevazilazi tradicionalne okvire računovodstva i bolje koristi  potencijale prikupljenih podataka. Svojim klijentima, kroz napredan sistem računovodstva nove generacije, osiguravamo pouzdan uvid u kompleksne odnose u oblasti poslovanja i pomažemo kod donošenja kompetentnih, informacijama podržanih odluka. Stručno vođenje  računovodstva, obračun plata, savetovanje i IT podršku nudimo organizacijama svih veličina i oblika. Iskusni i stručni kadar garantuje najviši nivo kvaliteta za svih 14 tržišta Centralne i Istočne Evrope. Ponosno ističemo da smo ostvarili visok stepen zadovoljstva i poverenja kod naših klijenata.