Kako odabrati najbolji računovodstveni servis za kompaniju
11. мај, 2022

Kako odabrati najbolji računovodstveni servis za kompaniju

Kako da znam da je neki računovodstveni servis dobar?

Jedan od izazova koji se stavlja pred svaku kompaniju jeste izbor najboljeg računovodstvenog servisa. Svaka kompanija želi da odabere računovodstvo s kojim će ostvariti određeni nivo poverenja i imati računovođe kao njene najbolje prijatelje.

Izbor kvalitetnog računovodstvenog servisa ne bi trebalo da bude samo zakonsko zadovoljavanje obaveze prema državi. Na izbor računovodstvenog servisa treba gledati kao na mogućnost da se svoje poslovanje upozna dubinski i na temelju podataka donesu ispravne poslovne odluke.

Osim izrade svih zakonskih obrazaca, računovodstveni servis treba da dostavi i važne informacije, analize i izveštaje koji su kompanijama neophodni za upravljanje poslovanjem i donošenje odluka. Uz izveštaje računovodstvenog servisa kontinuirano možete pratili rast i poslovanje vaše kompanije.

Pružiti računovodstvene usluge klijentima znači raditi zajedno s njima na ostvarenju zajedničkih ciljeva i postizanju uspeha.

Izborom Unije Smart Accounting za računovodstveni servis kompanije možete smanjiti troškove

Unija Smart Accounting – računovodstveni servis nove generacije

U svrhu optimizacije poslovanja kompanija razvijen je Unija Smart Accounting – računovodstveni servis nove generacije. Ovakav napredni sistem koji objedinjuje računovodstvo, savetovanje i IT rešenja ključan je za ostvarenje potencijala svake kompanije.

Za svoje klijente nudimo sve usluge računovodstva i osiguravamo potpunu kontrolu nad njihovim zakonskim obvezama i odgovornostima. U radu sa nama želimo da klijenti budu bezbrižni. Sa našim računovodstvenim servisom ste sigurni da ćemo se prema vašoj kompaniji odnositi kao prema svojoj. Naš tim svoje veliko iskustvo pružanja usluga računovodstva kompanijama svih veličina stekao je radom i sa mikro kompanijama i multinacionalnim kompanija. Kombinacijom znanja, iskustva i alata od računovodstva možemo stvoriti poslovnu funkciju koja će klijentima dati preko potreban uvid u poslovanje, kontrolu nad svim procesima te usklađenost sa svim računovodstvenim i poreskim zakonima i propisima.

Izborom Unije Smart Accounting za računovodstveni servis kompanije možete smanjiti troškove, kvalitetnije pratiti criklulaciju dokumentacije i sanim tim ubrzati sve procese vezane uz dokumentaciju. Zaposleni u kompaniji moći će pregledati i potvrditi dokumentaciju s bilo kojeg uređaja u bilo kojem trenutku.

Unija Smart Accounting pretvara finansijske i računovodstvene procese u poslovnu funkciju koja može doneti i neke dodatne vrednosti, kao što su:

 • vođenje poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom i propisima
 • vođenje poslovnih knjiga i izveštavanje u skladu s MRS i MSFI
 • izrade svih zakonskih izveštaja
 • izrade izveštaja prema korporativnim standardima klijenta 
 • konsolidovani izveštaji
 • administrativni poslovi (fakturisanje, platni promet, naplata potraživanja, izrada kompenzacija,…)
 • direktna komunikacija
 • pomoć pri reviziji i poreskom nadzoru 
 • poresko savetovanje
 • računovodstveno savetovanje
 • pružanje usluge na različitim programskim rešenjima

Naša misija je da kroz kvalitetne računovodstvene usluge pružimo osnovu uspešnijem poslovanju klijenata, te njihovom rastu i razvoju omogućiti ugled i dugoročni uspeh. Zalažemo se za usluge, ideje i proizvode koji omogućavaju kompanijama lakše i produktivnije poslovanje.

Ono što nas čini posebnim je visokokvalitetan kadar, veliki broj stručnjaka koji se kontinuirano usavršava i proširuje svoja znanja. Svaki klijent ima svog ličnog računovođu koji pruža pravovremenu, pouzdanu i profesionalnu računovodstvenu podršku.

Unija Smart Accounting – računovodstveni servis nove generacije

Računovodstveni servis u 14 evropskih zemalja

Sa najvećom i najrazvijenijom mrežom poslovnih jedinica, Unija Smart Accounting pokriva 14 evropskih zemalja uključujući i područje cijele bivše Jugoslavije. Ukoliko Vaša kompanija poseduje poslovne jedinice u inostranstvu, ne morate tražiti pomoć na nekom drugom mestu. Preko brojne partnerske mreže i sa visoko kvalitetnim računovodstvenim servisima u skladu sa lokalnim propisima, Unija osigurava podršku u poslovanju u svih 14 zemalja.

Svaki problem ima svoje rešenje. Zato „Ne“ nećete čuti kao odgovor od naših računovođa. Sa pozitivnim i realnim stavom rešavaju sve probleme i nikada ne zaboravljaju da je klijent na prvom mestu. Prema svakom klijentu računovođe se odnose baš onako kako žele da se i drugi odnose prema njima. Kontaktirajte nas računovodstveni servis već danas!