10. март, 2022

Трансферни цени

Трансферните цени се цени кои се формираат во деловното работење помеѓу поврзаните страни. Трансакциите со поврзани лица претставуваат важен сегмент […]

Повеќе
28. јануари, 2022

Рокови за чување на финансиска деловна документација

Правните и одговорните лица (меѓу кои и сметководителите), се соочуваат со проблемот на утврдување на рокот за чување на деловните […]

Повеќе
30. ноември, 2021

Исплата на регрес за годишен одмор (К-15)

Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор за приватниот сектор од […]

Повеќе