Unija Club organizira besplatni webinar „Cyber sigurnost i e-pošta“
31. svibnja, 2022

Unija Club organizira besplatni webinar „Cyber sigurnost i e-pošta“

Unija CLUB organizira četvrti po redu besplatni webinar na temu „Cyber sigurnost i e-pošta“.

Webinar ima za cilj naučiti vas da, kroz praktične primjere zlonamjerne pošte,  otkrijete zlonamjernu e-poštu i da saznate pozadinu takvih napada i njihovu metu, kao i moguće posljedice. Teme koje će webinar obraditi su:

  • Prikaz na konkretnim primjerima zlonamjerne e-pošte;
  • Načini i procedure za otkrivanje skrivenih i zlonamjernih veza;
  • Pregled sadržaja i otkrivanje odstupanja od uobičajenih e-poruka;
  • Detaljan pregled elemenata elektronske poruke i raznih mogućnosti njihove zloupotrebe;
  • Koje su mete napadača koji šalju zlonamjerne e-poruke;
  • Drugi oblici cyber kriminala i adekvatna zaštita.

Četvrti webinar u organizaciji Unija Cluba održati će se 14.06.202. u 14:00 sati, a predavač na ovom webinaru će biti David Kavčnik. David je stručnjak u implementaciji rješenja cyber sigurnosti u informatičkim sustavima i voditelj tima za sigurnosnu provjeru i testove penetracije informatičkih sustava.

Unija Club je dio međunarodne računovodstvene kuće Unija Smart Accounting  koja nadilazi tradicionalne okvire računovodstva i bolje iskorištava potencijale prikupljenih podataka. Svojim klijentima, kroz napredan sustav računovodstva nove generacije, osiguravamo pouzdan uvid u kompleksne odnose u područja poslovanja i pomažemo kod donošenja kompetentnih, informacijama podržanih odluka. Stručno vođenje  računovodstva, obračun plaća, savjetovanje i IT podršku nudimo organizacijama svih veličina i oblika. Iskusni i stručni kadar garantira najviši nivo kvalitete za svih 14 tržišta Centralne i Istočne Europe. Ponosno ističemo da smo ostvarili visok stupanj zadovoljstva i povjerenja kod naših klijenata.