: Osnivanje d.o.o u Srbiji prikazano je kao promotivni poster koji simbolizira novi početak za one koji žele da naprave taj korak
5. srpnja, 2023

Osnivanje Društva s ograničenom odgovornošću u Srbiji

Osnivanje firme u Srbiji – odakle krenuti?

Ukoliko želite otvoriti/osnivati društvo s ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji potrebno je slijediti odgovarajuću proceduru kao i pribaviti i pripremiti odgovarajuću dokumentaciju.

Kako bismo Vam uštedjeli vrijeme i približili proces osnivanja privrednog društva u Republici Srbiji, pripremili smo pregled najvažnijih podataka vezanih za ovaj proces.

I. Postupak osnivanja D.O.O

Osnivanje i registracija obavlja se pred Agencijom za poslovne registre.

Od 17. svibnja 2023. godine registracija, odnosno osnivanje poslovnih društava (uključujući i DOO kao jedan od najčešćih oblika poslovnih društava) u Republici Srbiji moguća je samo i isključivo elektroničkim putem, putem posebne korisničke aplikacije (eRegistracija).

Dakle, u potpunosti je ukinuta mogućnost podnošenja zahtjeva za osnivanje gospodarskih društava na šalteru Agencije za poslovne registre u papirnatom obliku.

Obavezna elektronička registracija osnivanja odnosi se na sljedeće pravne oblike:

  • Društvo s ograničenom odgovornošću (doo);
  • Partnerstvo;
  • Ograničeno partnerstvo;
  • Dioničko društvo.

Ovaj postupak je doista nešto novo, ali suštinski samo mijenja formu podnošenja zahtjeva za registraciju osnivanja. Sve ostale obveze i dokumentacija koju je potrebno dostaviti kao i procedure su iste, pa imajući to u vidu ćemo proći kroz najvažnije karakteristike koje DOO kao oblik trgovačkog društva mora imati i oni koji su važni za funkcioniranje DOO ali ih treba imati u vidu i prilikom registracije ili osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću.   

Akt o osnivanju

Za osnivanje Društva s ograničenom odgovornošću potrebno je da ono ima odgovarajući akt o osnivanju. Za jednočlanog d.o.o to je odluka o osnivanju, a kod višečlanog d.o.o Ugovor o osnivanju.

Za akt o osnivanju potrebno je da potpisi osnivača budu ovjereni kod javnog bilježnika.

Sjedište i registrirana djelatnost

Sjedište mora biti na teritoriji Republike Srbije.

Registrirana je samo jedna – pretežna djelatnost, ali društvo može obavljati i druge djelatnosti (ako ispunjava potrebne uvjete);

Temeljni upisani kapital

Minimalni iznos osnovnog kapitala za DOO u Republici Srbiji je 100,00 dinara. Osnivač nije dužan uplatiti temeljni kapital prilikom registracije, ali je moguće osnovati/registrirati doo bez uplate temeljnog kapitala.

U tom slučaju DOO će imati upisan, ali neuplaćen temeljni kapital, uz obvezu osnivača da izvrši uplatu u roku od 5 godina od upisa.

Osnivač

Osnivač doo može biti pravna i fizička osoba, domaća ili strana. Što te različite vrste osnivača moraju podnijeti?

Fizička osobaDomaćiPrilikom prijave dostaviti dokaz o identitetu (očitanu osobnu iskaznicu).
StraniDostavite kopiju važeće putovnice kao dokaz.
Pravna osobaDomaćiDostaviti izvadak iz registra gospodarskih društava te podatke i dokaz o identitetu zakonskog zastupnika te pravne osobe.
StraniDostaviti izvadak iz odgovarajućeg registra države čiji je rezident pravna osoba (izvadak mora biti ovjeren i potvrđen odgovarajućim apostilom) kao i preslike važećih putovnica za zakonske zastupnike te pravne osobe.

Kao što je vidljivo iz gornje tablice, odnosno osnivača koji je domaća fizička osoba, potrebno je prilikom registracije priložiti dokaz o identitetu (čitaj osobnu iskaznicu). Ukoliko se radi o stranoj fizičkoj osobi, potrebno je kao dokaz priložiti presliku važeće putovnice.

U slučaju da je osnivač pravno lice stanovnik Republike Srbije, potrebno je dostaviti izvod iz registra poslovnih društava kao i podatke i dokaz o identitetu zakonskog zastupnika tog pravnog lica.

Ukoliko se radi o stranoj pravnoj osobi, potrebno je dostaviti izvadak iz odgovarajućeg registra države

čiji je stanovnik pravna osoba (izvadak mora biti ovjeren i potvrđen odgovarajućim apostilom)kao i kopije putovnica za zakonske zastupnike te pravne osobe.

Osnivanje d.o.o u Srbiji simboliziraju dva mladića koji se rukuju u poslovnom centru simbolizirajući novi početak
Vjerojatno najznačajnija specifičnost elektroničkog oblika podnošenja registracijske prijave je ta da sva dokumentacija mora biti primjereno digitalizirana.

Cjelokupni postupak registracije, odnosno osnivanja doo-a možete obaviti i preko zastupnika, a mi u UNIJA-i tu proceduru možemo u potpunosti provesti za vas.

II. Učinak D.O.O registracija

Registracijom, odnosno upisom u registar kod Agencije za poslovne registre d.o.o stječe svojstvo pravne osobe, odnosno stječe pravni subjektivitet i može se smatrati osnovanim.

Stjecanje pravne osobnosti znači da ova pravna osoba može sudjelovati u pravnom prometu i poduzimati sve potrebne radnje za stjecanje dobiti, kao osnovnog cilja osnivanja. Također, registracijom pravna osoba dobiva svoj identitet koji se ogleda u :

  1. Poslovnom nazivu;
  2. Adresi sjedišta;
  3. Matičnom broju;
  4. Poreznom identifikacijskiom broju;
  5. Zakonskom zastupniku kao fizičkoj osobi koja je ovlaštena sklapati poslovne odnose u ime i za  društvo.

III. Administrativno upravljanje gospodarskim društvom

Sjedište tvrtke

Ukoliko još nemate poslovni prostor, nudimo Vam mogućnost da svoju tvrtku privremeno registrirate u sjedištu Unijeu Beogradu, točnije na adresi: Bulevar Mihajla Pupina 165 G, 11070 Beograd-Novi Beograd. Poslovni prostor je u skladu sa svim zakonskim propisima.

Administracija

Digitalizirati ćemo svu vašu poštu i slati je elektronskim putem na vašu e-poštu svaki dan. Priprema e-bankovnog računa i izdavanje računa  su najčešći zadaci, ali mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo kako bi vaša tvrtka poslovala glatko kao da imate stalno zaposleno administrativno osoblje.

Računovodstvo

Prepustite vođenje poslovnih knjiga nama, a mi ćemo se pobrinuti da se one vode u skladu sa svim bitnim propisima. Istovremeno, redovito ćemo Vas informirati o poslovanju Vaše tvrtke i savjetovati Vas na području računovodstva i poreza. Obračun plaća, vođenje kadrovske evidencije i ostale kadrovske usluge također mogu biti naša briga i jamčimo da će biti u skladu s važećim propisima i vašim očekivanjima. Naravno, pobrinut ćemo se i za pravovremenu i točnu prijavu državnim institucijama.

Budući da su naši stručnjaci upoznati sa srpskim zakonodavstvom, lakše će vam objasniti specifičnosti na koje morate posebno obratiti pažnju u svom poslovanju.

E-računovodstvo

Ostvarite stalni uvid u poslovne knjige svoje tvrtke gdje god se nalazili. Putem našeg e-računovodstva moći ćete provjeriti vjerodostojnost primljenih računa te pregledati svu poslovnu dokumentaciju iz naše e-arhive.

Ukoliko u vezi s postupkom osnivanja D.O.O. u Republici Srbiji, imate dodatnih pitanja, rado ćemo Vas posavjetovati.

Zaključak

Osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću u Srbiji je lakše sa nama, pa se nadamo da smo Vam pomogli sa nekim važnim informacijama koje su Vam bile potrebne na ovu temu.

Za više informacija posjetite : https://unija.com/hr/.