osnivanje DOO u Srbiji prikazano je kao promotivni poster koji simbolizuje novi početak za one koji žele da naprave taj korak
6. Jula, 2023

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Srbiji

Osnivanje kompanije u Srbiji – odakle početi?

Ukoliko želite otvoriti/osnovati društvo sa ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji potrebno je da ispoštujete odgovarajući postupak pribavite i pripremite odgovarajuću dokumentaciju. 

U cilju da Vam uštedimo vrijeme i približimo sam postupak osnivanja privrednog društva u Republici Srbiji pripremili smo pregled najznačajnijih podataka u vezi sa ovim postupkom. 

I. Postupak osnivanja d.o.o.

Osnivanje i upis vrši se pred Agencijom za privredne registre.

Od 17. maja 2023. godine  registracija, odnosno osnivanje privrednih društava (pa i D.O.O. kao jedne od najčešćih formi privrednih društava) u Republici Srbiji moguće je samo i isključivo elektronskim putem, putem posebne korisničke aplikacije (eRegistracija). 

Dakle sasvim je ukinuta mogućnost podnošenja prijave za osnivanje privrednih društava na šalteru Agencije za privredne registre u papirnoj formi. 

Obavezna elektronska registracija osnivanja odnosi se na sledeće pravne  forme: 

  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.);
  • Ortačko društvo (OD):
  • Komanditno društvo (KD);
  • Akcionarsko društvo (AD).

Ovaj postupak predstavlja zaista nešto novo, ali u suštini njime se samo mijenja forma podnošenja registracijske prijave osnivanja. Sve ostale obaveze, dokumentacija koju je neophodno dostaviti i postupci su isti, pa ćemo imajući to u vidu proći kroz najznačajnije karakteristike koje doo kao forma privrednog društva ima i koje su od značaja za funkcionisanje doo ali ih treba imati u vidu i kod registracije odnosno osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću. 

Osnivački akt

Da bi se Društvo sa ograničenom odgovornošću osnovalo neophodno je da ono ima odgovarajući osnivački akt. Kod jednočlanih d.o.o. to je odluka o osnivanju, kod višečlanih je to Ugovor o osnivanju.

Za osnivački akt neophodno je da potpisi osnivača budu ovjereni kod notara.

Sjedište i registrovana djelatnost

Sjedište mora biti na teritoriji Republike Srbije.

Registruje se samo jedna – pretežna djelatnost, ali društvo može da obavlja i druge djelatnosti (ukoliko ispunjava neophodne uslove).

Osnovni (registrovani) kapital

Minimalni iznos osnovnog kapitala za d.o.o. u Republici Srbiji je 100,00 dinara. Osnovni kapital osnivač nije dužan da uplati u trenutku registracije već je moguće osnovati/registrovati d.o.o. i bez uplate predviđenog osnovnog kapitala.

U tom slučaju d.o.o. će imati osnovni kapital koji je upisan ali nije uplaćen uz postojanje obaveze osnivača da izvrši uplatu u roku od 5 godina od registracije. 

Osnivač

Osnivač DOO može biti bilo pravno ili fizičko lice, domaće ili strano. Šta ovi različiti tipovi osnivača treba da podnesu?

Fizičko liceDomaćiPrilikom registracije dostaviti dokaz o identitetu (očitanu ličnu kartu).
StranciKao dokaz dostaviti kopiju važećeg pasoša.
Pravno liceDomaćiDostaviti izvod iz registra privrednih društava kao i podatke i dokaz o identitetu zakonskog zastupnika tog pravnog lica.
StranciDostaviti izvod iz odgovarajućeg registra države čiji je pravno lice rezident (izvod mora biti ovjeren i potvrđen odgovarajućim apostilom) kao i kopije važećih pasoša za zakonske zastupnike tog pravnog lica  

Kao što se vidi iz tabele iznad, odnosno osnivača koji je domaće fizičko lice, potrebno je pri registraciji dostaviti dokaz o identitetu (očitanu ličnu kartu). Ukoliko se radi o stranom fizičkom licu potrebno je kao dokaz dostaviti kopiju važećeg pasoša.

U slučaj da je osnivač pravno lice koje je rezident Republike Srbije neophodno je dostaviti izvod iz registra privrednih društava kao i podatke i dokaz o identitetu zakonskog zastupnika tog pravnog lica.  

Ukoliko se radi o stranom pravnom licu neophodno je dostaviti izvod iz odgovarajućeg registra države čiji je to pravno lice rezident (izvod mora biti ovjeren i potvrđen odgovarajućim apostilom) kao i kopije važećih pasoša za zakonske zastupnike takvog pravnog lica. 

Vjerovatno najznačajnija specifičnost kod elektronske forme podnošenja registracione prijave je ta što sva dokumentacija mora da bude na odgovarajući način digitalizovana. 

Cijeli postupak registracije, odnosno osnivanja d.o.o. moguće je izvršiti i putem zastupnika, a UNIJA za Vas može u potpunosti sprovesti ovaj postupak. 

II. Dejstvo registracije d.o.o.

Registracijom odnosno upisom u registar kod Agencije za privredne registre DOO stiče svojstvo pravnog lica odnosno dobija pravni subjektivitet i može se smatrati osnovanim.

Sticanje pravnog subjektiviteta označava da je to pravno lice sposobno da učestvuje u pravnom prometu i preduzima sve neophodne radnje u cilju sticanja dobiti, kao osnovnog cilja osnivanja. Takođe registracijom pravno lice dobija i svoj identitet koji se ogleda u sopstvenom: 

  1. Poslovnom imenu;
  2. Adresi sjedišta;
  3. Registarskom/matičnom broju;
  4. Poreskom identifikacionom broju;
  5. Zakonskom zastupniku kao fizičkom licu koje je ovlašćeno da stupa u poslovne odnose u ime i za račun privrednog društva.

III. Administrativno upravljanje privrednim društvom

Sjedište privrednog društva

Ukoliko još uvijek nemate poslovni prostor, nudimo vam mogućnost da privremeno registrujete svoje privredno društvo u sjedištu Unije u Beogradu, tačnije na adresi: Bulevar Mihajla Pupina 165 G, 11070 Beograd-Novi Beograd. Poslovni prostor je u skladu sa svim zakonskim propisima. 

Administracija

Svu vašu poštu ćemo digitaliziratii svakodnevno prosljeđivati ​​u elektroničkom obliku na vaš email. Priprema e-bank naloga i izdavanje računa samo su najčešći zadaci, ali mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo kako bi vaša firma poslovala glatko kao da imate stalno zaposleno administrativno osoblje. 

Računovodstvo

Prepustite vođenje poslovnih knjiga nama, a mi ćemo se pobrinuti da se one vode u skladu sa svim relevantnim propisima. Istovremeno ćemo Vas redovno informisati o poslovanju Vaše kompanije  i savjetovati Vas na području računovodstva i poreza. Obračun zarada, upravljanje kadrovskom evidencijom i druge kadrovske usluge takođe mogu biti naša briga i da garantujemo da će biti u skladu s važećim propisima i vašim očekivanjima. Naravno, pobrinućemo se i za blagovremenu i tačnu prijavu državnim institucijama. 

Budući da su naši stručnjaci upoznati s Srpskim zakonodavstvom, moći će vam lakše objasniti specifičnosti na koje trebate obratiti posebnu pažnju u svom poslovanju. 

E-računovodstvo

Ostvarite stalni uvid u poslovne knjige svoje kompanije i iz mjesta gdje se nalazite. Putem našeg e-računovodstva moći ćete proveriti vjerodostojnost primljenih računa te pregledati svu poslovnu dokumentaciju iz naše e-arhive.

Ukoliko u vezi s postupkom osnivanja d.o.o. u Republici Srbiji, imate dodatnih pitanja, rado ćemo vas posavjetovati. 

Zaključak

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Srbiji je lakše sa nama, pa se nadamo da smo vam pomogli nekim važnim informacijama koje su vam bile potrebne u vezi sa ovom temom.

Za više informacija posjetite https://unija.com/sr.