Establishing LLC in Serbia is shown as a promotional poster symbolizing a new beginning for those who want to take that step
5. julija, 2023

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo v Srbiji

Ustanovitev podjetja v Srbiji – Kje začeti?

Če želite odpreti/ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo v Republiki Srbiji, morate slediti ustreznemu postopku ter pridobiti in pripraviti ustrezno dokumentacijo.

Da bi vam prihranili čas in približali postopek ustanovitve gospodarske družbe v Republiki Srbiji, smo pripravili pregled najpomembnejših korakov tega procesa.

I. Postopek ustanovitve D.O.O.

Ustanovitev in registracija se opravi na Agenciji za poslovne registre.

Od 17. maja 2023 je registracija oziroma ustanovitev gospodarskih družb (vključno z D.O.O. kot ena najpogostejših oblik gospodarskih družb) v Republiki Srbiji možna samo in izključno elektronsko, preko posebne uporabniške aplikacije (eRegistracija).

V celoti je tako ukinjena možnost oddaje vloge za ustanovitev gospodarske družbe na okencu Agencije za poslovne registre v papirni obliki.

Obvezna elektronska registracija obrata se nanaša na naslednje pravne oblike:

  • Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.);
  • Partnerstva;
  • Omejeno partnerstvo;
  • Delniška družba.

Ta postopek je res nekaj novega, vendar bistveno spreminja samo obliko oddaje vloge za registracijo ustanovitve. Vse ostale obveznosti in dokumentacija, ki jo je treba predložiti, ter postopki so enaki, zato bomo ob upoštevanju tega pregledali najpomembnejše značilnosti, ki jih mora imeti d.o.o. kot oblika gospodarske družbe.

Obstajajo tudi takšni, ki so pomembni za delovanje d.o.o., a jih je treba upoštevati tudi pri registraciji oziroma ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

Akt o ustanovitvi

Za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo potrebujete ustanovitveni akt. Pri enočlanskih d.o.o.-jih je to sklep o ustanovitvi, pri veččlanskih d.o.o.-jih pa pogodba o ustanovitvi.

Podpisi ustanoviteljev na aktu o ustanovitvi morajo biti notarsko overjeni.

Sedež in registrirana dejavnost

Sedež mora biti na ozemlju Republike Srbije.

Registrirana je lahko samo ena – glavna dejavnost, podjetje pa lahko opravlja tudi druge dejavnosti (če izpolnjuje pogoje);

Osnovni (registrirani) kapital

Minimalni znesek osnovnega kapitala za d.o.o. v Republiki Srbiji je 100,00 RSD. Ustanovitelj ob registraciji ni dolžan vplačati osnovnega kapitala, možno pa je ustanoviti/registrirati d.o.o. brez vplačila določenega osnovnega kapitala.

V tem primeru bo imela d.o.o. vpisan, a nevplačan osnovni kapital z obveznostjo ustanovitelja, da ga vplača v 5 letih od registracije.

Ustanovitelj

The founder of an LLC can be a legal or natural person, domestic or foreign. What do these different types of founders need to submit?

Natural personDomesticSubmit proof of identity (read ID card) during registration
ForeignSubmit a copy of a valid passport as proof.
Legal personDomesticSubmit an extract from the register of business companies as well as data and proof of the identity of the legal representative of that legal entity.
ForeignSubmit an extract from the appropriate register of the state of which the legal entity is a resident (the extract must be certified and confirmed by an appropriate apostille) as well as copies of valid passports for the legal representatives of such legal entity.

As seen from the table above, or the founder who is a domestic natural person, it is necessary to submit proof of identity (read ID card) during registration. If it is a foreign natural person, it is necessary to submit a copy of a valid passport as proof.

In the event that the founder is a legal entity that is a resident of the Republic of Serbia, it is necessary to submit an extract from the register of business companies as well as data and proof of the identity of the legal representative of that legal entity.

If it is a foreign legal entity, it is necessary to submit an extract from the appropriate register of the state of which the legal entity is a resident (the extract must be certified and confirmed by an appropriate apostille) as well as copies of valid passports for the legal representatives of such legal entity.

Establishing LLC in Serbia is symbolized by two young men shaking hands in a business center symbolizing a new beginning
Probably the most significant specificity of the electronic form of submitting the registration application is that all documentation must be appropriately digitized.

The entire procedure of registration, i.e. establishment of an LLC, can also be performed through a representative, and we at UNIJA can fully implement this procedure for you.

II. Učinek D.O.O. registracije.

Z registracijo oziroma vpisom v register pri Agenciji za poslovne registre d.o.o. pridobi status pravne osebe, kar pomeni, da pridobi pravno subjektiviteto in se lahko šteje za ustanovljeno.

Pridobitev pravne osebnosti pomeni, da ta pravna oseba lahko sodeluje v pravnem prometu in izvaja vsa potrebna dejanja za pridobivanje dobička, kot je osnovni cilj ustanovitve. Prav tako pravna oseba z registracijo pridobi svojo identiteto, ki se odraža v lastnih:

  1. Ime/naziv podjetja;
  2. Naslov(i) sedeža podjetja
  3. Matična številka
  4. Davčna številka;
  5. Zakoniti zastopnik kot fizična oseba, ki je pooblaščena za sklepanje poslovnih razmerij v imenu in za račun družbe.

III. Administrativno vodenje gospodarske družbe

Sedež podjetja

Če še nimate poslovnih prostorov, vam ponujamo možnost, da začasno registrirate svoje podjetje na sedežu Unije v Beogradu, natančneje na naslovu: Bulevar Mihajla Pupina 165 G, 11070 Beograd-Novi Beograd. Poslovni prostori so v skladu z vsemi zakonskimi predpisi.

Administracija

Vso vašo pošto bomo digitalizirali in vam jo v elektronski obliki dnevno posredovali na vaš e-naslov. Priprava e-bančnih plačil in izstavljanje računov sta le dve od najpogostejših opravil, obenem pa tudi za vse ostalo poskrbimo mi, da bo vaše podjetje delovalo nemoteno, kot če bi imeli redno zaposleno administrativno osebje.

Računovodstvo

Prepustite vodenje poslovnih knjig nam, mi pa bomo poskrbeli, da bodo te vodene v skladu z zakonodajo. Hkrati vas bomo redno seznanjali s poslovanjem vašega podjetja in vam svetovali na področju računovodstva in davkov. Poskrbimo lahko tudi za obračun plač, vodenje kadrovskih evidenc in druge kadrovske storitve . Zagotavljamo, da bodo v skladu z veljavnimi predpisi in vašimi pričakovanji.

Naši strokovnjaki poznajo srbsko zakonodajo, zato vam bodo lažje razložili posebnosti, na katere morate biti pri svojem poslovanju še posebej pozorni.

E-računovodstvo

Zagotovite si stalen vpogled v poslovne knjige vašega podjetja tudi iz Slovenije. Preko našega e-računovodstva boste lahko preverili verodostojnost prejetih računov in pregledali vso poslovno dokumentacijo iz našega e-arhiva.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi s postopkom registracije D.O.O.(LLC) v Republiki Srbiji, vam bomo z veseljem svetovali.

Zaključek

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo v Srbiji je z nami enostavnejša, zato upamo, da smo vam pomagali z nekaterimi pomembnimi informacijami, ki jih potrebujete v povezavi z ustanovitvijo d.o.o.

Za dodatne informacije obiščite https://unija.com/sl/.