Obračunski PDV pri uvozu
12. travnja, 2022

Obračunski PDV pri uvozu

Svaki unos dobara u Europsku Uniju koja, sukladno carinskim propisima, nisu u slobodnom prometu na području Europske Unije predmet su oporezivanja PDV-om te se smatraju uvozom dobara. Temeljem izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20 – u nastavku teksta: Zakon o PDV-u) od 01.01.2021. moguća je primjena obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu na dobra svih vrsta i vrijednosti.

Ovim izmjenama omogućeno je znatno rasterećenje financijskih sredstava društava. PDV pri uvozu smatra se plaćenim, ako porezni obveznik putem carinske deklaracije zatraži takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a te ga u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a. Primjena ovog načina podmirenja PDV-a pri uvozu nije obavezna.

Uvjeti i način podnošenja zahtjeva 

Pravo korištenja imaju svi svi poduzetnici upisani u registar PDV-a koji imaju pravo na odbitak pretporeza u cijelosti kao i strani porezni obveznici uz uvjet da su upisani u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj te dodijeljen PDV identifikacijski broj. Ako su ispunjeni navedeni uvjeti porezni obveznik, putem svog carinskog zastupnika, odgovarajućim ispunjavanjem carinske deklaracije za puštanje robe u slobodni promet izdaje zahtjev za ovim načinom podmirenja PDV-a pri uvozu.

Nakon prihvaćanja deklaracije, nadležna carinarnica vrši provjeru upisa poreznog obveznika u Registar obveznika PDV-a te ima li obveznik pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Pripadajuća uvozna davanja – carina, PDV, posebni porezi i trošarine  obračunavaju se na standardno propisani način, ali iznos obračunskog PDV-a će u deklaraciji biti označen šifrom B00*. Ova oznaka naznačuje da se obračunati PDV pri uvozu ne podmiruje sa ostalim carinskom obvezama, već se isključivo prijavljuje putem prijave PDV-a.

Osim odgovarajućeg ispunjavanja carinske deklaracije, porezni obveznici trebaju na ispravan način prikazati ovakav način podmirenja u prijavi PDV-a. PDV pri uvozu se u PDV obrascu iskazuje kao obveza pod točkom II.15 te u istoj PDV prijavi pod točkom III.14. kao pretporez pri uvozu.

Izuzeća od mogućnosti primjene

Obračunski PDV pri uvozu nije moguće primijeniti u dva slučaja. Prvi slučaj je pri podnošenju deklaracije za puštanje u slobodni promet pošiljaka male vrijednosti do 160,00 kn. Na navedene pošiljke je od 01.07.2021. ukinuto do tada važeće oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu te se primjenjuju novi postupci pri uvozu – posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih zemalja te posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz. Drugi slučaj odnosi se na podnošenje deklaracije za dobra u poštanskim pošiljkama.