19. August, 2016

ZAVOD ZA STATISTIKU CRNE GORE: Prosječna neto zarada u junu 502 eura, turista za 3,3% više u odnosu na jun 2015.

Prosječna zarada (bruto) u junu 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 755 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 502 eura. U odnosu na maj 2016. godine prosječna neto zarada u junu 2016. godine zabilježila je rast od 0,4%. Prosječna (neto) zarada u junu 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 4,4%, dok je u odnosu na prosječnu neto zaradu u 2015. godini zabilježila rast od 4,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2016. godine u odnosu na maj 2016. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade zabilježile rast od 0,3%.

Po sektorima djelatnosti prosječne neto zarade u junu 2016. godine zabilježile su rast u odnosu na prethodni mjesec u sledećim sektorima djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (5,1%); Saobraćaj i skladištenje (3,8%); Vađenje ruda i kamena (3,4%), Prerađivačka industrija (2,4%); Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,3%); Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (2,0%); Zdravstena i socijalna zaštita (1,1%); Državna uprava i odbrana (1,1%); Usluge smještaja i ishrane (0,7%); dok je pad zabilježen u sektorima: Ostale uslužne djelatnosti (12,7%); Poslovanje nekretninama (9,2%); Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (4,4%); Građevinarstvo (3,7%); Informisanje i komunikacije (1,9%); Umjetnost, zabava i rekreacija (1,8%); Trgovina na veliko i malo (1,1%); Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,5%); Obrazovanje (0,4%) i Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,1%).

U Crnoj Gori u junu 2016. godine, ostvareno je 187.099 dolazaka turista što je za 3,3% više u odnosu na jun 2015. Broj ostvarenih noćenja od 1.201.434 viši je za 4,4% nego u istom mjesecu prošle godine. Od toga su 93,5% noćenja ostvarili strani, a 6,5% domaći turisti.
U strukturi noćenja stranih turista, u junu 2016. godine, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Rusije (41,2%), Srbije (19,2%), Bosne i Hercegovine (5,6%), Ukrajine (4,2%), Poljske (2,9%), Francuske (2,4%), Ujedinjenog Kraljevstva (2,3%), Bjelorusije (2,1%). Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 20,1% noćenja.