Socijalno osiguranje
28. January, 2022

ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Članom 21 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (Sl.list Crne Gore br 49/08,73/10, 39/11 ,55/16) propisana je obaveza poslodavca da zapošljavaju određeni broj lica sa invaliditetom u zavisnosti od ukupnog broja radnika, poslodavac ima obavezu da zaposli lice sa invaliditetom , kako slijedi:

Obaveza zapošljavanja

Poslodavac koji je zaposlio lice sa teškim invaliditetom od najmanje 80% invaliditeta smatra se u pogledu obaveze zapošljavanja, da je zaposlio dva lica sa invaliditetom.

Poslodavac koji nije zaposlio lice sa invaliditetom dužan je prema članu 22 stav 1 Zakona, da za svako lice koje nije zaposlio obračuna i uplati poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Iznos posebnog doprinosa obračunava se primjenom stope od 20% od prosječne zarade u Crnoj Gori ostvarene u prethodnoj godini.

Obaveze plaćanja posebnog doprinosa oslobodjene su organizacije i udruženja lica sa invaliditetom kada se pojavljuju kao poslodavci. Prosječna zarada u Crnoj Gori za 2021. godinu glasi 793,00 eura.

Obaveza plaćanja

Primjer: Poslodavac ima 75 zaposlenih na kraju mjeseca i nema zaposlenih lica sa invaliditetom.

Prema članu 21 Zakona poslodavac treba da zaposli 4 lica sa invaliditetom.

4 x 793 x20/100=634,40 eura u obavezi je da uplati na račun 820-30000-74 Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.