19. September, 2016

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Podneta inicijativa za ocjenu ostavnosti dijela kojim se odrežuje da se po nižoj stopi oporezuju samo hoteli visoke kategorije

Ministar finansija Raško Konjević predao je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti dijela Zakona o porezu na dodatu vrijednostkojim se po nižoj stopi oporezuju ugostiteljske usluge samo za hotele visoke kategorije. Prema njegovim riječima izmjene Zakona su sporne, jer se uvodi različiti tretman hotela na osnovu broja zvjezdica, odnosno mjesta pružanja usluge.

Hoteli sa najmanje četiri zvjezdice koji se nalaze u sjevernom regionu, odnosno hoteli sa najmanje pet zvjezdica u središnjem i primorskom regionu države podvrgnuti su nižoj PDV stopi“, rekao je Konjević na konferenciji za novinare.Prema njegovim riječima, u PDV režimu registrovano je oko 2,3 hiljade poreskih obveznika za djelatnost ugostiteljstva, a da shodno tom članu izmjena i dopuna Zakona o PDV-u svega njih deset ili 15 će plaćati porez po sedam odsto umjesto 19 odsto. „Ovakvim amandmanom se nagrađuju oni koji imaju više, a da se od onih koji imaju manje uzima još više. Moj motiv za podnošenje inicijative bio je da nemamo diskriminatorsku mjeru kojom imamo hotelijere prvog i drugog reda“, smatra Konjević.

Konjević je objasnio da su na osnovu Zakona o PDV-u sva preduzeća koja se bave ugostiteljstvom putem pružanja hotelskih usluga na identičan način podvrgnuta PDV obavezi. „Shodno načelima neutralnosti niža stopa PDV-a je u suprotnosti sa tim načelo sadržanim u Direktivama EU iz 2006. koje predstavljaju jedno od najvažnijih načela sistema PDV-a u EU, koji podrazumijeva da se za pružanje usluga te vrste među kojima postoji konkurencija ne smiju biti tretirane na različit način u PDV svrhe“, precizirao je Konjević. On je kazao da bi jedino rješenje koje bi bilo u skladu sa principom neutralnosti da se sve usluge koje se pružaju u hotelima budu podvrgnute nižoj poreskoj stopi. Sporni član o poreskim olakšicama bi se primjenjivao od 1. januara 2018. godine.