19. August, 2016

Zaključen sporazum o saradnji Poreske uprave i Komore javnih izvršitelja kojim se reguliše način preuzimanja podataka iz baze uprave

Poreska uprava Crne Gore je, uz saglasnost Ministarstva finansija, 01. avgusta ove godine, sklopila Sporazum o saradnji sa Komorom javnih izvršitelja Crne Gore. Sporazumom koji su potpisali direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša i predsjednik Komore javnih izvršitelja Ivan Petrović, reguliše se saradnja između ova dva organa i reguliše način preuzimanja podataka iz baze Poreske uprave.

Sporazum je potpisan u skladu sa važećim zakonskim propisima, a njegova svrha je da se izgradnjom sistema partnerstva, saradnje i razmjene podataka između informacionih sistema, doprinese ostvarivanju i unapređenju kvaliteta dostupnosti podataka, što je u obostranom interesu.

Predmet Sporazuma je regulisanje obaveza između potpisnika u preuzimanju podataka iz informacionog sistema Poreske uprave od strane Komore javnih izvršitelja, kao podnosioca zahtjeva za ostvarivanje prava iz svoje nadležnosti.

Uspostavljanjem procesa preuzimanja podataka, olakšava se postupak ostvarivanja prava, a direktnim preuzimanjem podataka iz informacionog sistema Poreske uprave, značajno se umanjuje potreba za pribavljanjem istih u papirnoj formi.