19. September, 2016

Uredba o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskog obveznika

Vladinom Uredbom o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskog obveznika propisano je da se potraživanja dospjela do kraja 2012. godine mogu plaćati imovinom obveznika, po propisanom postupku, saopštio je bivši ministar finasija Radoje Žugić. Potpredsjednik Vlade, Milorad Vujović, naveo je da će glavnom specijalnom tužiocu predočiti dokumente u kojima postoje indicije da je nezakonito kontrolisana naplata poreskog duga kod velikih kompanija iz oblasti mobilne telefonije, preduzeća koja su u većinskom privatnom vlasništvu i jedne banke. Žugić je u reagovanju svih državnih organa uključenih u proces naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika naveo da je Vlada na sjednici od 7. marta 2013. godine, donijela navedenu Uredbu.

Navedenom Uredbom propisano je da se poreska potraživanja dospjela do 31. decembra 2012. godine mogu plaćati imovinom poreskog obveznika, po postupku koji je propisan istom“, pojasnio je Žugić. On je precizirao da se poreskim dugom, u smislu te Uredbe, smatraju obaveze po osnovu poreza čiji iznos prelazi 100 hiljada eura. Uredbom je propisano da zahtjev za plaćanje poreskog duga poreski obveznik podnosi nadležnom poreskom organu prema mjestu registracije poreskog obveznika, odnosno poreskoj upravi“, naveo je Žugić u reagovanju u ime svih državnih organa uključenih u proces naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika. Poreska uprava, nakon prijema urednog zahtjeva i kompletiranja dokumentacije, isti prosljeđuje Ministarstvu finansija najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, radi daljeg postupanja.

Žugić je podsjetio da je Vlada, na sjednici od 6. juna 2013. godine, donijela izmjenu Uredbe, kojom je produžen rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje poreskog duga, odnosno propisano je da se zahtjev može podnijeti do 31. jula 2013. godine.

Prema njegovim riječima, dug poreskog obveznika “Rokšped” na dan 31. decembar 2012. godine iznosio je 2.125.772,21 eura dok je vrijednost imovine koja je preuzeta po ovom osnovu bila 1.418.163,88 eura, iz čega proizilazi da je naplaćen dio poreskog duga. “Imovina koja je po dobijanju saglasnosti Vlade Crne Gore preuzeta od navedenog poreskog obveznika su 25 poslovnih prostora u zgradi Vektre u Podgorici”, rekao je Žugić. On je rekao da su navedeni poslovni prostori na osnovu predhodnih zahtjeva, a nakon odobrenja Vlade, iskorišćeni za smještaj državnih organa koji su ponuđene poslovne prostore smatrali adekvatnim za smještaj.