8. January, 2020

Ukinut krizni porez na zarade

Vlada Crne Gore je ukinula krizni porez na zarade od 2%, koji se obračunavao na iznos zarade preko državnog prosjeka, što je u u 2019. godini bilo bruto 766 eura. Ovom odlukom porez na dohodak fizičkih lica biće 9% na sve zarade.

Kako će se to odraziti na trošak kompanije, zavisi da li je ovaj porez obračunavan iz ili na bruto zaradu, odnosno da li je bio na teret zaposlenog ili na teret poslodavca. Ukoliko je bio na teret zaposlenog, ukidanje kriznog poreza dovešće do blagog porasta neto zarade za zaposlene koji imaju zarade veće od državnog prosjeka, dok će u kompanijama koje su ga obračunavale na svoj teret smanjiti ukupan trošak zarade.

Da se podsjetimo, krizni porez je uveden kao privremena mjera 2013. godine kada je iznosio 6%, te se vremenom smanjivao do 2%. Od ovog poreskog opterećenja, država je imala desetine miliona eura prihoda.  Očekivanja Vlade Crne Gore su da će kompenzacija biti izvršena sa rastom prihoda na drugim kategorijama poreza i prihoda, kroz povećavanje ekonomske aktivnosti.