27. March, 2018

Ugostiteljski objekti obavezni da vode poslovnu knjigu- dnevni promet hrane, pića i napitaka

Zakon o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl. list RCG”, br. 002/18 od 10.01.2018, 004/18 od 26.01.2018) članom 90, stav 1, tačka 5, predvidio je obavezu ugostitelja da vodi poslovnu knjigu dnevnog prometa hrane, pića i napitaka, čuva dokumentaciju o porijeklu robe i koristi robu sa dokumentacijom o nabavci.
Obaveze ugostitelja prema članu je da  u svim vrstama ugostiteljskih objekata i to za svaki pojedinačni objekat, odnosno za svaku njegovu poslovnu/organizacionu jedinicu u okviru ugostiteljskog objekta, vodi tačno i ažurno poslovnu knjigu koja sadrži evidenciju o nabavci robe i repromaterijala (dnevni promet hrane, pića i napitaka) koji se koriste u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, čuva dokumentaciju o porijeklu robe i koristi robu za koju posjeduje dokumentaciju o nabavci i koja je evidentirana u poslovnoj knjizi.
Dosadašnjim zakonskim rješenjima nije postojala zakonska obaveza za ugostitelje po ovom osnovu, već je vođenje poslovne knjige (“knjige šanka”) bilo na dobrovoljnoj osnovi za poreskog obveznika.