21. February, 2024

Stupio na snagu novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finasiranju terorizma

Obavještavamo vas da je Registar stvarnih vlasnika u punoj funkciji, kao i da je na snagu je stupio novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finasiranju terorizma, čijim odredbama počev od člana 43 do 48 su previđeni nadležnost, obaveza upisa, sadržaj, unos podataka, održavanje, pristup i nadzor u vezi unošenja podataka u Registar stvarnih vlasnika. Pravno lice, privredno društvo, udruženje, ustanova, politička partija, vjerska zajednica, umjetnička organizacija, komora, sindikat, udruženje poslodavaca, fondacija ili drugi poslovni subjekat, pravno lice koje prima, upravlja ili raspoređuje sredstva u određene svrhe, trust, drugo lice, odnosno sa njim izjednačeni subjekt stranog prava koji prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene dužni su da unose u Registar stvarnih vlasnika podatke o stvarnim vlasnicima i promjenama stvarnih vlasnika.

Obaveza iz stava 3 ovog člana ne odnosi se na:

– preduzetnika,

– javni sektor u smislu zakona kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza, i

– pravna lica i privredna društva kod višečlanih akcionarskih društava čijim se akcijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti, na kojem su dužni da se usaglase sa obavezom objavljivanja podataka i informacija o stvarnom vlasništvu u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze subjekata na tržištu hartija od vrijednosti i drugim zakonom.

Registracija se vrši preko portal E FIRMA. Na istom portalu u dijelu FAQ su upisani tehnički i ostali  uslovi za korišćenje usluga portala, a ulaskom na polje stvarni vlasnici otpočinje postupak registracije. Napominjemo da je registracija besplatna kao i da se može vršiti elektronskim potpisivanjem prijave sa ličnom kartom uz skenirano punomoćje koje se stavlja u polje dokazi.