stopa zatezne kamate
1. February, 2024

Stopa zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine iznosi 12,50%

Centralna banka Crne Gore je na osnovu člana 5 Zakona o visini stope zatezne kamate, utvrdila stopu zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine u visini od 12,50%.

Podsjećamo da je u prethodnom polugodišnjem periodu, stopa zatezne kamate utvrđena u visini od 12%.

Odluka broj 0102-20-1/2024 od 03. januara 2024. godine, o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1 januara do 30. juna 2024. godine, objavljena je u “Službenom listu Crne Gore” broj 001/24 od 11.01.2024. godine.