19. August, 2016

Slovenci moraju da otkupe i preostale akcije NLB Montenegro banke

Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) donijela je novo rješenje kojim nalaže Novoj Ljubljanskoj banci iz Slovenije da objavi javnu ponudu za preuzimanje akcionarskog društva NLB Montenegro banka iz Podgorice. KHOV je obavezala je slovenačku banku da preostalim akcionarima podgoričke banke ponudi otkup akcija po 29,1 euro.

Komisija je odbila zahtjev Slovenaca kojim još od kraja prošle godine traže utvrđivanjem izuzetka od obaveze sprovođenja javne ponude za preuzimanje. Slovencima je 22. decembra KHOV posebnim rješenjem naložila da sprovede preuzimanje banke, budući da su oni smatrali da ne podliježu toj zakonskoj obavezi. NLB je, međutim, protiv rješenja KHOV 25. decembra podnijela tužbu Upravnom sudu, koji je poništio prvo rješenje KHOV-a.

Za preuzimanje ovog emitenta, NLB je trebalo da objavi javnu ponudu za otkup preostalih 0,64 odsto (ili 74.656) akcija banke i da za tu namjenu izdvoji 2,17 miliona eura. Većinski vlasnik NLB Montenegro-banke je početkom decembra prošle godine kupio na Montenegroberzi 1,36 odsto akcija banke, koje su bile u vlasništvu EBRD, za 4,62 miliona eura, ili po prosječnoj cijeni od 29,1 euro. Tako je i proistekla zakonska obaveza po kojoj je sad dužan da u postupku preuzimanja ponudi otkup dionica i preostalim akcionarima.

Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava propisano je da kada fizičko ili pravno lice stekne vlasništvo veće od 30 odsto pojedinog društva, dužno je da za svako dalje sticanje akcija tog emitenta objavi naknadno i ponudu za preuzimanje društva.KHOV je dodatnim rješenjem donijetim, početkom ove godine, prihvatio zahtjev Slovenaca da se odgodi izvršenje do pravosnažnosti presude, jer bi “tužiocu mogla biti nanijeta šteta”, budući da se slovenačkom NLB, kao podnosiocu zahtjeva za odlaganje izvršenja predmetnog rješenja nameću finansijske obaveze od 2,17 miliona eura.

I novo rješenje Slovenci mogu osporiti pred Upravnim sudom u roku od 30 dana.