19. September, 2016

RASPISAN JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZA UNAPREĐENJE INOVATIVNOSTI U MSP: Konkurs će trajati do 5. oktobra 2016. godine

Javni poziv za prijavu malih i srednjih preduzeća iz oblasti prerađivačke industrije za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti u malim i srednjim preduzećima za 2016. godinu raspisan je 5. septembra 2016. godine i biće otvoren do 5. oktobra 2016. godine. Ukupan Budžet opredijeljen za realizaciju Programa u 2016. godini je 30.000 eura, a maksimalan iznos opravdanih troškova po preduzeću iznosi 2.500 eura, bez PDV.

Preduzeće je u obavezi da finansira troškove eksternog konsultanta za realizaciju inovativne aktivnosti u visini od 100% i nakon završetka aktivnosti traži povraćaj u visini od maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno do 2.500 €, bez poreza na dodatu vrijednost. Preostalih 50 odsto troškova preduzeće pokriva iz sopstvenih izvora.

S obzirom na raspoloživa sredstva za sufinansiranje, kao i promociju samog Programa među privrednicima, Ministarstvo ekonomije nije bilo zadovoljno odzivom preduzeća na prvi javni poziv, zbog čega je i donijeta odluka o raspisivanju novog. Očekivanje je da će preduzeća prepoznati koristi od uvođenja inovativnih rješenja kojima bi ojačali svoje inovativne potencijale, povećali efikasnosti poslovanja i unaprijedili konkurentnost na domaćem i međunarodnim tržištima. Program predviđa finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima za sufinansiranje dijela troškova angažovanja eksternih konsultanata (konsultantskih firmi, naučno istraživačkih ustanova, naučno-tehnoloških parkova, centara izvrsnosti, inovaciono-preduzetničkih centara i poslovnih inkubatora) za inovaciju proizvoda, inovaciju poslovnog procesa, inovaciju u organizaciji i inovaciju u marketingu.

Preduzeće može podnijeti jedan zahtjev za realizaciju jedne od ponuđenih inovativnih aktivnosti koja može uključivati: izradu tehničke dokumentacije/rješenja, izradu i testiranje prototipa proizvoda, izradu alata i ICT rješenja za razvoj novog i poboljšanje procesa proizvodnje/isporuke, izradu i implementaciju ICT rješenja za razvoj novog ili poboljšanog metoda organizacije poslovanja, izradu tehničke dokumentacije za dizajn proizvoda kao i prototip dizajna u digitalnoj formi i izradu tehničkog ili softverskog rješenja za metod distribucije i formiranja cijena.