prosječna zarada u Crnoj Gori u decembru 2023
31. January, 2024

Prosječna neto zarada u Crnoj Gori u decembru 2023 iznosila je 814 eura

Prema podacima Monstata, prosječna zarada (bruto) u decembru 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 1. 018 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 814 eura. Prosječna (neto) zarada u decembru 2023. godine u odnosu na novembar 2023. godine zabilježila je rast od 0,9%, dok je prosječna (neto) zarada u decembru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 12%.

Prosječna mjesečna bruto zarada za 2023. godinu iznosi 987 eura. Navedeno je objavila Uprava za statistiku Crne Gore, Saopštenjem broj 11/2024 od 30.01.2024. godine.

Prosječna zarada izračunava se tako što se ukupno isplaćena masa zarada u mjesecu dijeli sa brojem zaposlenih na koje se odnose izvršene isplate. Zaradu bez poreza i doprinosa čini zarada umanjena za poreze i doprinose na teret zaposlenog.

Podsjećamo i da je ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar 2023. godine iznosila je 824,5 eura, za novembar 825,6 eura, a za decembar 830,0 eura.